เห็นด้วยไหมกับการแต่งกายตามเพศวิถี

- Advertisement -
คุณคิดเห็นอย่างไรกับการแต่งเครื่องแบบในสถานศึกษา?
อัพเดตความเคลื่อนไหวเรื่องการแต่งกายในสถานศึกษา ล่าสุดเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย. 63) ‘ร.ศ.เกศินี วิฑูรชาติ’ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามให้คนที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อเข้าชั้นเรียน สอบวัดผล ฝึกงาน และรับปริญญา ซึ่งหากใครดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะถูกลงโทษทางวินัยต่อไป
นำไปสู่การถกเถียงในผู้คนอย่างกว้างขวาง ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตลอดจนคำถามหนึ่งที่น่าสนใจต่อไปอีกว่า สุดท้ายแล้วระบบการศึกษาไทยที่ควรสนับสนุน ‘สิทธิเหนือร่างกาย’ ตลอดจน ‘ความหลากหลายทางเพศ’ นั้น ควรหยุดอยู่ที่เครื่องแบบของสองเพศแบบ ‘Binary’ หรือไม่ คิดยังไงกัน ?
#Showyourspectrum ?
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน