เสกกล้ามด้วยศัลยกรรม

- Advertisement -

รู้ยังเมื่อ Six Packs สร้างได้แล้วด้วยศัลยกรรม?

- Advertisement -

มีคำถามหนึ่งจากกลุ่ม ‘เพศ’ ในเฟซบุ๊ก ฝากให้เราไปหาข้อมูล เกี่ยวกับ  ‘Liposuction’ – หรือการศัลยกรรมดูดไขมันออกเพื่อปรับแต่งก้อนของกล้ามเนื้อให้ชัดขึ้นโดยการผ่าตัด ซึ่งถูกนิยมมากในผู้ชาย (เพศทางชีววิทยา) โดยปัจจุบันการศัลยกรรมของผู้ชาย (Male Plastic Surgery) โตขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วโลก วันนี้เราจึงอยากพาไปสำรวจเทรนด์ศัลยกรรมในโลกทุนนิยมว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยทางเราได้มีโอกาสได้ติดตามไปดู คุณ ‘บิ๊ก’ – ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์ นักแสดงที่ทำกล้ามเพื่อเติมเต็มรสนิยมนี้โดยนวัตกรรม

During the past decade, the popularity of plastic surgery among men has been increasing significantly, and one in particular is liposuction. It is a surgical procedure that removes fat from specific areas of the body, such as the abdomen, hips, thighs, or buttocks, using a suction technique. In this video, we are examining the trend of male cosmetic surgery through the experience of a Thai actor, Puchisa “Big” Supatanapat who underwent Liposuction in the abdominal area in order to deal with what he felt was holding him back.

#เสกกล้ามด้วยศัลยกรรม
#MalePlasticSurgery #Liposuction
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน