เยาวชน LGBT กว่า 1,800,000 คน พยายามฆ่าตัวตายในแต่ละปี

- Advertisement -

ทุกวันนี้ผู้เยาว์ที่เป็น LGBT กว่า 1,800,000 คนคิดและพยายามฆ่าตัวตายในแต่ละปี! รายงานล่าสุดเผยผู้ใหญ่สักคนที่เข้าใจสามารถช่วยพวกเขาได้ ซึ่งไม่ใช่แค่พ่อแม่

ผลการรายงานจาก “Trevor Project” เผยให้เห็นว่าผู้ใหญ่สักคนที่เข้าใจ LGBT ยอมรับรักพวกเขาในแบบที่เขาเป็น สนับสนุนเขาในทางที่เขาเลือก สามารถลดความพยายามที่จะฆ่าตัวตายในLGBTผู้เยาว์ได้กว่า 40%

รายงานคู่หนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการ “Trevor Project” ส่องแสงเกี่ยวกับความสำคัญของเสียงผู้ใหญ่ที่สนับสนุนในชีวิตของเยาวชน LGBTQ ว่าการมีผู้ใหญ่ที่ยอมรับอย่างน้อยหนึ่งคนในชีวิตของพวกเขาลดโอกาสในการพยายามฆ่าตัวตายโดยเยาวชน LGBTQ 40 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาที่ผ่านมา (ในอเมริกา) ส่วนมากมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของผู้ปกครองที่ยอมรับเด็ก LGBTQ แต่การศึกษาล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปถึงผู้ใหญ่คนอื่นนอกจากผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนเด็ก LGBT 

การศึกษานี้สำรวจเยาวชนจำนวนกว่า 34,808 ในจำนวนนี้มีเด็ก 20,202 คนได้เปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนต่อพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น คุณครู ที่ปรึกษาแนะแนว หรือแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และเฝ้าตามการยอมรับและตรวจสอบในปีต่อไปว่าเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายอย่างไร ทั้งเด็กที่ไม่เคย และกลุ่มเด็กที่เคยพยายามฆ่าตัวตายแล้ว

ประมาณกว่า 27% ที่ไม่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมนั้นคิดฆ่าตัวตายเมื่อเทียบกับ 17% ของเด็ก LGBT ที่มีผู้ใหญ่ยอมรับและรักเขา

การศึกษานี้ยังเผยว่ามีเด็ก LGBT กว่า 1,800,000 คนพยายามฆ่าตัวตายในแต่ละปี โดยอายุของเด็ก LGBT ที่คิดพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ระหว่าง 13-24 ปี และช่วงอายุ 13-18 ปีนั้นคือช่วงวัยที่เด็ก LGBT พยายามฆ่าตัวตายมากที่สุดถึง 1,200,000 คน

โดยงานวิจัยนี้ยังเผยถึงสาเหตุหลักอื่นของการฆ่าตัวตายในเด็ก LGBT นั่นคือ “ภาวะการไม่มีเพื่อน”
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้คนได้ตระหนักและออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขกับปัญหานี้

#อย่ารังแกชีวิตคนอื่นจากอคติทางเพศ

อ้างอิง
Lgbtq Nation: https://bit.ly/32SdrYz
The Trevor: https://bit.ly/2Xe6f9L
ภาพ: https://bit.ly/2Zgi6RX
#Update#SPECTRUM#พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน