เมื่อแฟนนางงามไม่ยอมมองว่า นางงามกะเทย = นางงามผู้หญิง

- Advertisement -

“รับแค่ผู้หญิงตั้งแต่เกิดโดยธรรมชาติค่ะ”

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ‘Anita Noelle Green’ ผู้หญิงข้ามเพศจากรัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน “Miss United State” ด้วยข้อกล่าวอ้างที่ว่า เวทีนี้รับเฉพาะ “ผู้หญิงตั้งแต่เกิดโดยธรรมชาติ” เธอก็ตัดสินใจทำการยื่นฟ้องกองประกวดทันที และถึงแม้ศาลจะยกฟ้อง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้คำถามที่ว่า “ผู้หญิงข้ามเพศ ถือเป็นผู้หญิงหรือไม่” เป็นหัวข้อสนทนาไปทั่วโลก

SPECTROSCOPE: เมื่อแฟนนางงามไม่ยอมมองว่า นางงามกะเทย = นางงามผู้หญิง

- Advertisement -


คำถามเมื่อข้างต้น นอกจากจะเป็นที่สนใจต่อสังคมทั่วไปแล้ว ก็ยังเป็นที่สนใจต่อวงการวิชาการหลายแขนงอีกด้วย โดยตามคำอธิบายแบบชีววิทยากระแสหลักก็จะพูดไว้ว่า มนุษย์มีเพียง 3 เพศทางชีววิทยาเท่านั้น คือ ชาย หญิง และ เพศกำกวม แต่เมื่อมองจากมุมที่ว่าเพศเป็นการประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) ก็จะพบว่า เพศสามารถที่จะหลากหลาย (vary) ได้มากกว่านั้น และเมื่อใช้คำว่า สังคม นั่นก็แปลว่า คอนเซ็ปต์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้ความสนใจต่อมุมมองทางชีววิทยานั่นเอง

นั่นหมายความว่า ต่อให้เกิดมามีเพศทางชีววิทยาเป็นผู้ชาย แต่ก็สามารถที่จะมีเพศภาวะเป็นผู้หญิงได้ ฉะนั้นแล้ว เมื่อถามว่าคนคนหนึ่งเป็นเพศอะไร สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนก็คือ “เพศ” ที่ว่านั้นคือเพศทางชีววิทยาหรือทางสังคม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจวิธีคิดดังกล่าว รวมไปถึงคำนวณความเป็นไปได้ของความหมายของคำถาม ดังนั้น “ผู้หญิงข้ามเพศถือเป็นผู้หญิงไหม” จึงสามารถมีคำตอบได้หลายแบบ โดยแบ่งได้ดังนี้

#ผู้หญิงข้ามเพศคือผู้หญิง – กลุ่มที่ตอบเช่นนี้ มักมองจากมุมมองทางด้านสังคมเป็นหลัก โดยให้เหตุผลว่า เมื่อใช้คำว่า “ผู้หญิง” อาจจะหมายถึง ผู้หญิงตรงเพศ หรือ ผู้หญิงข้ามเพศ ก็ได้ โดยกลุ่มนี้สนับสนุนวิธีการคิดที่ว่า เพศเป็นสิ่งลึกลับและไม่สามารถจะหาคำตอบที่ชัดเจนได้ ฉะนั้น “กรรมสิทธิ์” ในการกล่าวอ้างว่า คนคนหนึ่งมองว่าตนเป็นเพศอะไร จึงเป็นของคนคนนั้นเสมอ ผู้อื่นไม่สามารถที่จะตอบแทนได้ เนื่องจากไม่สามารถจะล่วงรู้มุมมองที่บุคคลนั้นมีต่อตัวเองได้

#ผู้หญิงข้ามเพศไม่ใช่ผู้หญิง – กลุ่มที่เชื่อเช่นนี้ มองจากมุมมองที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (Empirical) และ เชื่อว่าเพศวิถี (Sexuality) นั้นขึ้นตรงกับเพศทางชีววิทยา (Biological Sex) อยู่เสมอ รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) อาจผันแปรได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาและสามารถ “กลาย” เป็นผู้หญิงได้ คนกลุ่มนี้อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ และ กลุ่มคนที่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันแต่ไม่ยอมรับคนข้ามเพศ ซึ่งกลุ่มหลังนี้ มีศัพท์เฉพาะเรียกโดยย่อว่า “TERF”

#TERF – ย่อมาจากคำว่า “Trans-Exclusionary Radical Feminist” คือ กลุ่มคนที่เชื่อเรื่องความหลากหลายทางเพศและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ แต่ไม่สามารถยอมรับการมีตัวตนของคนข้ามเพศ (Transgender) ได้ ตัวอย่างของ TERF ที่โด่งดังที่สุดก็คือ ‘J.K. Rowling’ กับหลายพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงจุดยืนนี้ ไม่ว่าจะเป็น การออกมาสนับสนุน ‘Maya Forstater’ พนักงานองค์กรแห่งหนึ่งที่ถูกไล่ออก เพราะทวีตว่า “ผู้ชายไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้” การสนับสนุนร้านค้าที่ต่อต้านกลุ่มคนข้ามเพศ และ การเขียนนิยายเรื่อง “Troubled Blood” ที่โจมตี “ผู้ชายที่แต่งกายเป็นผู้หญิง” โดยใช้หลายคำที่ลดทอนคุณค่า (Derogatory Term) ต่อบุคคลข้ามเพศ

ปัญหาที่ยังค้างคา – แม้แต่ผู้หญิงข้ามเพศด้วยกันเองก็อาจมีแนวโน้มจะมองโลกผ่านมุมมองแบบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น (Empirical Worldview) ได้ กรณีหนึ่งที่ชัดเจนคือ ‘แอน’ – ‘จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ ที่เอ่ยปากว่า ผู้หญิงข้ามเพศที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อตามกฎหมายรองรับอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Recognition Law) ได้ จะต้องผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ (Sex Reassignment Surgery) แล้วเท่านั้น นั่นหมายความว่า แม้แต่ตัวผู้หญิงข้ามเพศบางคนก็ยังเชื่อว่า “ความเป็นหญิง” จะควรค่าแก่การครอบครองได้ก็ต่อเมื่อต้องมี “โยนี” เท่านั้น หากไม่มี ก็จำต้องยอมรับว่าจะไม่มีวันเป็นหญิงได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาให้ดี จะพบว่า วิธีคิดข้างต้นเป็นวิธีคิดที่ย้อนแย้งและขัดแย้งในตัวเอง (Self-Contradictory) เนื่องจากผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศก็ยังไม่มีประจำเดือนอยู่ดี รวมถึงไม่มีนวัตกรรมใดที่จะมอบ “มดลูก” ให้ผู้หญิงข้ามเพศได้ ฉะนั้น ทำไมเพียงแค่ว่า อวัยวะเพศของหญิงข้ามเพศซึ่ง “มีลักษณะเป็นโยนี” จึงถือเท่ากับอภิสิทธิ์เหนือผู้หญิงข้ามเพศคนอื่นที่อวัยวะภายในเหมือนกัน แต่ไม่ได้มี “อวัยวะเพศที่มีลักษณะเป็นโยนี” จนสามารถรับรองว่าเป็นผู้หญิงได้

และเมื่อกลับมาพูดถึงเรื่องการประกวดนางงาม ก็ควรมีการตั้งคำถามจริงจังเสียทีว่า สรุปแล้วเวทีนางงามนี้ยอมรับเพียงแค่เพศทางชีววิทยาใช่หรือไม่ หากตอบว่า “ใช่” จะขัดแย้งกับเกณฑ์การใช้ความงามซึ่งเป็น “การประกอบสร้างทางสังคม” (เช่นเดียวกับเพศ) ในการตัดสินต่อได้หรือไม่ หรือใช้คอนเซ็ปต์ทางชีววิทยาบ้าง ทางสังคมบ้าง ตามแต่กองประกวด ไม่ได้ยึดความมั่นคงในมาตรฐานการเป็นเกณฑ์แต่อย่างใด

#Transgender #Pageantry
#EmpiricalWorldview
#TERF #GenderDiscrimination

Content by Tobita P. Faith
Graphic by Napaschon Boontham
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Koin : https://bit.ly/3kYutgS
Them : https://bit.ly/3qvavM2
NBC : https://nbcnews.to/3ruZlbz
ภาพ: @evaflisphotography
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
ปณต ศรีนวล
ปณต ศรีนวล
ไม่ใช่นักเขียนประจำแต่เป็นนักคิดประจำที่เขียนบ้างบางครั้งเมื่องานประจำไม่ข้องแวะเวียน ไม่กินอาหารตะวันตกแต่ถ้าหลังตะวันตกก็ยังกินอาหารได้อยู่ ไม่ฝักใฝ่อำนาจนิยมเพราะสิ่งที่นิยมคือไม่ฝักใฝ่ในอำนาจ (she/her)
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer