เปิดโรงเรียนทรานส์อิสลามแห่งแรกแล้วที่ ‘บังกลาเทศ’ ชวนรู้จัก ‘Dawatu Koran Third Gender Madrassa’ อีกตัวอย่างการปรับศาสนานี้ให้ไปได้กับสิทธิ LGBT+

- Advertisement -

Sex Education: อีกหนึ่งข่าวดีของสิทธิ LGBT+ ที่เป็นอิสลามในประเทศ ‘บังกลาเทศ’ กับการเปิดตัวโรงรียนแห่งใหม่ชื่อ ‘Dawatu Koran Third Gender Madrassa’ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกในฐานะ “โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกสำหรับชุมชนทรานส์ในประเทศนี้”

ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้ – โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองหลวง ‘ธากา’ โดยภายในโรงเรียนจัดสอนศาสนาอิสลามและภาษาอารบิก และมีความพยายามจะขยายไปเป็นวิชาชีพ เพื่อให้คนข้ามเพศในบังกลาเทศได้เข้าถึงการศึกษาและตลาดแรงงาน การลงทะเบียนเรียนนั้นไม่จำกัดอายุ และไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย รวมถึงมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่น ปัจจุบันพวกเขามีนักเรียนกว่า 150 คนแล้ว

“ทรานส์ส่วนใหญ่ในบังกลาเทศเป็นมุสลิม แต่ว่าไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของอิสลาม ดังนั้นเราจึงพยายามจะทำให้พวกเขาเข้าสู่ศาสนาได้” – เสียงจาก ‘Shamsul Hoque’ หนึ่งในครูสองคนที่โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ‘Bandhu Social Welfare Society’ องค์กรไม่แสวงหากำไรในบังคลาเทศ พบว่า การให้การศึกษาทางศาสนาและการรวมกลุ่มทางสังคมจะเป็นส่ิงสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ LGBT+ ในบังคลาเทศ – ประเทศนี้อยู่ทางเอเชียใต้ระหว่างอินเดียกับพม่า คนส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ ‘เบงกอล’ และนับถือศาสนาอิสลาม นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมของบังกลาเทศเต็มไปด้วยแนวคิดดังกล่าวที่ไม่มีพื้นที่ให้กับคนอื่นที่นอกเหนือไปจากรักต่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนยังเป็นอนุรักษ์นิยมสูง กระทั่งเรื่องเซ็กซ์ของคนรักต่างเพศก็ยังเป็นสิ่งต้องห้าม

ซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังมีกฎหมายห้ามรักเพศเดียวกันอยู่ แต่ในปี 2013 คนข้ามเพศในประเทศนี้สามารถบันทึกข้อมูลของเพศตัวเองในเอกสารรัฐได้ แต่ก็ยังมีการปฏิบัติด้วยอคติเช่นเมื่อปี 2015 ได้มีการให้กลุ่มคนข้ามเพศเข้ารับการตรวจสอบทางแพทย์ แต่การตรวจสอบนั้นหมายความว่าพวกเขาต้องเปลือยต่อหน้าสาธารณชน และ ถูกจับอวัยวะเพศโดยไม่ยินยอม

ส่วนค่านิยมสังคมและวัฒนธรรมต่อ LGBT+ นั้น คนข้ามเพศมักจะถูกขับไล่ออกจากครอบครัว ทำให้พวกเธอเสี่ยงต่อความรุนแรงในหลายรูปแบบ รวมไปถึงการกีดกันทางสังคม การศึกษา และ การงาน ทำให้หลายๆ คนในชุมชนทรานส์ไม่รู้หนังสือ

ซึ่งส่วนใหญ่ต้องหาเลี้ยงชีพด้วย ‘สถานะพิเศษ’ ของพวกเธออย่างการ ‘สาปแช่ง’ และ ‘ให้พร’ เนื่องจากอินเดียและบังกลาเทศเชื่อกันว่า คนข้ามเพศเป็นกลุ่มบูชาพระแม่พหุชระหรือมาตากี ปางหนึ่งของพระแม่อุมา ดังนั้น เมื่อมีเด็กเกิดก็จะจ้างคนเหล่านี้เพื่อไปขอพรด้วย

‘Ohidul Islam Parboti’ นักสิทธิคนข้ามเพศในบังกลาเทศเชื่อว่า การรับรู้ของสังคมที่มีต่อทรานส์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้รับการศึกษาทางศาสนา “มันเป็นการปูทางเข้าไปสู่สังคม” เพราะ “พวกเราเต็มไปด้วยความผิดหวังมากมาย ศาสนาจะช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้พวกเราสงบ”

#SexEducation #Bangladesh
#Transgender #School #Religion
#Islam #Muslim

Content by Va/Waranya Buranakarn
Graphic by Napaschon Boontham
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Vice: https://bit.ly/2ZaaSAq
BBC: https://bbc.in/2ZbjPcM
PPTV: https://bit.ly/3rZsnzS
HRW: https://bit.ly/3jWy8eW
Wikipedia: https://bit.ly/3qqXofH
PinkNews: https://bit.ly/3u134iB
ภาพ: https://bit.ly/3bsxxhh
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
วา/วรัญญา บูรณากาญจน์
วา/วรัญญา บูรณากาญจน์
Self-proclaimed visual artist, part-time journalist, full-time bullshit. Meet me virtually at @vavantgarde (instagram)
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer