เปิดเผยเพศของผู้อื่น นับเป็นการละเมิดสิทธิ มิเอะ กลายเป็นจังหวัดแรกในญี่ปุ่นที่ออก กม. นี้ เพื่อป้องกันการถูกบูลลี่ขณะที่สังคมยังอันตราย

- Advertisement -

อัพเดตอีกหนึ่งนโยบายเกี่ยวกับการพยายามลดการบูลลี่ การกลั่นแกล้งทางเพศในญี่ปุ่น – เมื่อ ‘Eikei Suzuki’ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ (ส่วนหนึ่งของภูมิภาคคันไซ) ได้บังคับใช้ ‘กฎหมายห้ามเปิดเผยอัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศของผู้อื่น’ (Anti Outing Law) โดยกำลังหารือบทลงโทษ ทำให้จังหวัดมิเอะเป็นจังหวัดแรกในญี่ปุ่นที่มี กม. นี้
โดยผู้ว่าเล่าว่า กม. นี้นั้น เกิดจากการที่เห็นการถูกบังคับให้เปิดเผยตัวว่าตัวเองเป็นเกย์ จากกรณีในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าการบอกตัวเองว่ามีอัตลักษณ์แบบไหนนั้น เป็นสิทธิส่วนบุคคลและหลายๆ คนก็ไม่อยากบอกว่าตัวเองเป็นเพศอะไร เพราะต้องการป้องกันตัวเองจากการถูก Hate Crimes เนื่องจากแม้สังคมจะมีการณรงค์บ้างแล้ว แต่มันก็ยังไม่ปลอดภัย
“ฉันเห็นด้วยกับกฎหมายใหม่ของผู้ว่าฯ มิเอะ และหวังว่าจังหวัดอื่นๆ จะออกกฎเช่นเดียวกัน เพราะการเปิดเผยตัวตนไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกบังคับ คนที่พร้อมควรได้เปิดเผยตัวตนด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ไม่พร้อมก็ควรมีสิทธิในการปิดบังตัวตนต่อไป” – เสียงหนึ่งของคนที่สนับสนุน
สำหรับการเปิดเผยเพศอย่างไม่เต็มใจในญี่ปุ่น มักจะมาจากคนใกล้ตัวที่ไว้ใจ ซึ่งนำไปสู่การบูลลี่และการถูกเลือกปฏิบัติ ทำให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จนบางคนต้องลาออกจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน หรือบางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย มันจึงทำให้ LGBT+ ในญี่ปุ่นหลายๆ คนขณะที่สังคมภายนอกยังไม่เปลี่ยน (แต่ยังมีการขับเคลื่อนอยู่) เขาก็ขอที่จะเลี่ยงอันตรายดังกล่าว
โดยสำหรับญี่ปุ่นสิทธิ LGBT+ ยังไม่ดีนัก โดยมีเพียง 4 (โตเกียว โอซาก้า อิบารากิ และ มิเอะ) จากทั้งหมด 47 จังหวัดเท่านั้น ที่มีกฎหมายลงโทษการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
#ForcedOuting #三重県 ?‍???
อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ: www.spectrumth.com/
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน