“เปิดเทอมใหม่นี้ ทุกโรงเรียน ต้องสอนบทเรียน LGBT+” รัฐบาลอังกฤษสั่งอัพเดตหลักสูตรเพศศึกษาใหม่แล้ว เพื่อสร้างพลเมืองที่เติบใหญ่ไปแล้วไม่มีอคติทางเพศ

- Advertisement -


อีกหนึ่งตัวอย่างล่าสุดในการปูพื้นฐานให้พลเมืองยอมรับความหลากหลายทางเพศ เมื่อประเทศอังกฤษได้ออกหนังสือประกาศให้ทุกโรงเรียนสอนเรื่องเพศหลักสูตรแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่ชาย – หญิง โดยคุณครูนั้นจะต้องสอนเรื่องเพศ สุขภาพ และความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเพศ เพื่อให้เข้าใจว่าโลกใบนี้นั้นมีความหลากหลาย โดยผู้ปกครองของนักเรียนวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะไม่สามารถยกเว้นบทเรียน LGBT+ ของลูกได้ นอกเสียจากจะถอนวิชาเพศศึกษาออกไปเลย 
“การสอนเนื้อหาเหล่านี้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ สุขภาพ และความสัมพันธ์ โดยจะเหมาะสมตามวัยของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนไปใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่อย่างมีความรับผิดชอบ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้” – ข้อความส่วนหนึ่งของประกาศจากรัฐบาล
โดยเนื้อหาต้องประกอบด้วย
■ ระดับประถมศึกษา:
– ทุกโรงเรียนต้องสอนเกี่ยวกับครอบครัวที่หลากหลาย เช่น ครอบครัว LGBT+ พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวบุญธรรม คนที่โตมากับปู่ย่าตายาย ตลอดจนครอบครัวแบบอื่นๆ = ครอบครัวที่สมบูรณ์
– แนะนำให้สอนเรื่องเพศศึกษาด้วย แต่ต้องพิจารณาบางบทเรียนให้เข้ากับวัย
■ ระดับมัธยมศึกษา:
– สอนเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
– แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน
– พูดถึงปัญหาความรุนแรงในประเด็น การเหยียดเพศ (Sexism), การเกลียดผู้หญิง (Misogyny), การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Homophobia) และการเหมารวมเรื่องเพศ (Gender Stereotypes) โดยให้นักเรียนรู้จักไตร่ตรองและแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น

ในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBT+ เข้าไปในหนังสือแล้ว (อ่านเพิ่มเติม: https://bit.ly/303spLr) ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ยังขาดคือองค์ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกัน จากการสำรวจของ ‘UNICEF’ พบว่า เด็กจะได้รับการสอนน้อยมาก หรือหากมีเด็กถามประเด็นนี้ครูหลายท่านมักเลี่ยงวิธีอธิบาย ซึ่งการผลักดันเรื่องหลักสูตรนี้ควรทำควบคู่ไปพร้อมกับทัศนคติของผู้สอนด้วย
มันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับข่าวนี้ในการเป็นโมเดลให้หลายๆ ประเทศเข้าไปศึกษา  โดยความสำเร็จของหลักสูตรบังคับวิชาเพศศึกษาแบบความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศนี้มีอยู่เพียง 2 ประเทศเท่านั้น คือ อังกฤษ และ สก็อตแลนด์
#SexHealthRelationshipsEducation ? ?️‍?
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน