อาจมีเงื่อนไขกับแรงดึงดูดทางใจ แต่ไม่ใช่คนไร้รัก

- Advertisement -

18 – 24 กุมภาพันธ์ 2024 Aromantic Spectrum Awareness Week สัปดาห์เพื่อตระหนักรู้ถึงชุมชน Aromantic

- Advertisement -

คนในสเปกตรัม Aromantic คือกลุ่มคนที่มีแรงดึงดูดทางใจแตกต่างไปจากกรอบความโรแมนติกที่สังคมสร้างไว้ อาจเป็นคนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางใจน้อยมาก หรือมีแรงดึงดูดทางใจแบบมีเงื่อนไข หรืออาจจะไม่มีกับใครเลย แต่ยังคงมีความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ไม่ใช่คนไม่มีหัวใจไร้รักเอาเสียเลย

อาจเป็นเพราะยังไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ ‘แมส’ ในสื่อเท่าไหร่นัก เราไม่ค่อยได้เห็นการนำเสนอตัวละครจากชุมชนอโรแมนติกในภาพยนตร์ ละคร หรือซีรีส์ที่มักสร้างเรื่องราวรายล้อมความรักโรแมนซ์ จึงมักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชุมชน Aromantic อยู่มากมาย เนื่องในโอกาสวันสุดท้ายของสัปดาห์เพื่อตระหนักรู้ถึงชุมชนทั้งที วันนี้ Spectrum ชวนมาทำความเข้าใจผ่าน Fun Facts 3 ข้อ

#อาจไม่มีความรักโรแมนซ์แต่บ่แม่นขมขื่น เพราะคนอโรแมนติกสามารถมีความรักรูปแบบอื่น ๆ ได้ คนในสเปกตรัมนี้ยังมีความรักให้กับครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนฝูงได้ และบางคนยังสามารถมีความรักแบบโรแมนติกได้เช่นกัน เพียงแต่มีเงื่อนไขบางประการและอาจมองไม่ความรักแบบโรแมนติกเป็นเรื่องสลักสำคัญเลยก็ได้

#เป็นอโรแมนติกก็แต่งงานหรือมีแฟนได้ไม่ใช่เรื่องแปลก และที่แน่ ๆ คือไม่ใช่เรื่องผิด ชาวอโรแมนติกบางคนก็มีแฟน มีคู่รัก และอาจไปถึงขั้นแต่งงาน บางคนเจอคู่ที่เข้าใจเงื่อนไขและตกลงร่วมกันได้ บางคนอาจอยู่ในความสัมพันธ์แบบมากกว่า 2 คน (polyamorous) หรือความสัมพันธ์แบบ queerplatonic คือการอยู่ร่วมกันด้วยความรักที่ปราศจาก (หรือแทยจะไม่มี) ความโรแมนซ์เลย แต่ก็เป็นความรักที่เข้มข้น มีความหมาย และมากกว่าการเป็นเพื่อนทั่ว ๆ ไป หรือบางคนอาจคบกันด้วยเหตุผลที่หลากหลาย อย่าลืมว่าบางครั้งคนเราก็แต่งงานด้วยเหตุผลที่แตกต่างไป แม้กระทั่งในคนรักต่างเพศที่มีความรักโรแมนติกก็ยังแต่งงานกันทั้งที่ไร้ความโรแมนซ์ได้ การแต่งงานของคนอโรแมนติกจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จริงแล้วผลสำรวจออนไลน์พบว่ามีคนอโรแมนติกจำนวน 13.7%  อยู่ในความสัมพันธ์บางรูปแบบ พวกเขาอาจไม่ได้โสด ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว แต่หากพวกเขามีคู่ หรือมีกลุ่มความสัมพันธ์ ก็ยังคงถือว่าอยู่ในสเปกตรัมอโรแมนติก และไม่มีเหตุผลที่จะถูกกีดกันออกไปจากชุมชน

#ในความอโรแมนติกก็มีสเปกตรัม ชาวอโรแมนติกหรือคนที่ไม่ได้นิยามตัวเองชัดเจนว่าเป็น ‘aromantic’ แต่ยังพบว่าตัวเองมีความใกล้เคียงและมีจุดร่วมบางอย่างกับชุมชนนี้ อาจสะดวกใจในการใช้คำนิยามอื่นๆ ในสเปกตรัม เช่น

Grayromantic – คนที่มีความรู้สึกผูกพันในทางโรแมนติกแต่ไม่บ่อยนัก หรือมีน้อย หรือมีได้ในเงื่อนไข/สถานการณ์เฉพาะ รวมไปถึงการมีแรงดึงดูดทางใจกับผู้อื่นแต่ไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติก

Demiromantic – คนที่จะมีแรงดึงดูดทางใจได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาความสัมพันธ์มาแล้วระดับหนึ่ง ไม่ใช่สายตกหลุมรักปุบปับเมื่อแรกเจอ

Lithromantic – มีแรงดึงดูดทางใจให้คนอื่น แต่ไม่ต้องการให้ความรู้สึกของพวกเขาได้รับการตอบสนอง เขาอาจจะโอเคหรือไม่โอเคกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติก บางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกได้ เพียงแต่มองว่าแรงดึงดูดทางใจไม่ได้สำคัญนักในความสัมพันธ์ของพวกเขา

#อโรแมนติกกับอเซ็กชวลไม่จำเป็นต้องมาคู่กัน บางคนอาจนิยามตัวเองเป็นทั้งคนอโรแมนติกและอเซ็กชวล (Asexual) ซึ่งหมายถึงสเปกตรัมที่ ‘ไม่มีความรู้สึกถูกดึงดูดทางเพศ’ (Sexual Attraction) หรือมีแบบนานๆ ครั้ง หรือเฉพาะบางโอกาสเท่านั้น แต่การเป็นอเซ็กชวลก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความรู้สึกรักโรแมนติกหรือไม่มีความต้องการทางเพศเลย

แต่บางคนก็เป็นอโรแมนติกที่ไม่ใช่อเซ็กชวล คือมีความต้องการและความดึงดูดทางเพศได้ เป็นคน Sexually Active แต่ยังคงเป็นอโรแมนติกที่ไม่เน้นความโรแมนซ์ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เราต่างก็รู้ว่าเซ็กซ์และความโรแมนซ์แม้จะมาคู่กันได้ แต่ไม่ใช่ความจำเป็น

Aromantic Spectrum Awareness Week มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสเปกตรัมนี้ได้รับการมองเห็น ให้คนในชุมชนได้สัมผัสถึงการมีอยู่ของเพื่อนๆ ร่วมสเปกตรัมของตน และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย

#Aroweek #Aromantic #AromanticAwarenessWeek #AromanticSpectrumAwarenessWeek

#สัปดาห์เพื่อตระหนักรู้ถึงคนอโรแมนติก

Content by Ms. Chapman

Graphic by รัชณีกร จำรัสภูมิ

อ้างอิง

Arospecweek: https://bit.ly/3S0Zy4d

Them: https://bit.ly/3uKqNc0

#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

“กรุณาแสดงความเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการลบหรือดำเนินการตามสมควร กับความเห็นที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น”

- Advertisement -
Ms.Chapman
Ms.Chapman
a senior baby girl