อัพเดตสมรสเท่าเทียมล่าสุดในประเทศไทย มีการฟ้องร้องห้ามเพศเดียวกันจดทะเบียนแล้วตลอดจนมีการเสวนาย้ำว่าสิ่งนี้นั้นสำคัญต่อประชาชน

- Advertisement -

 

- Advertisement -

ในวันที่เราเห็นข่าวมากมายว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยย่ำแย่ สิทธิเรื่องความเท่าเทียมทางเพศก็ยังคงเช่นกัน แต่การเคลื่อนไหวนั้นต้องไม่หยุดยั้ง อัพเดตสมรสเท่าเทียมล่าสุดในประเทศไทย กับ เวทีเสวนาสมรสเท่าเทียม #เคลื่อนต่อไม่รอแล้วนะ‘  และการฟ้องร้องเรื่อง ‘ปฏิเสธคู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ’ ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยและผลักดันสิทธิสมรสเท่าเทียมของคนทุกคนอย่างไม่เลือกเพศให้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
 
โครงสร้างสังคมไทยแบบเก่าส่งผลยังไงกับความล่าช้าต่อสมรสเท่าเทียม? – โครงสร้างทางสังคมยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่คนมันเปลี่ยนไปแล้ว คือคนรุ่นใหม่ยังอยู่ในโครงสร้างเก่าๆ การมีพ.ร.บ.คู่ชีวิตสะท้อนถึงแนวคิดของคนโลกเก่า อนุรักษ์นิยม ต้องการคอนโทรลสังคม วิธีคิดแบบควบคุมและจัดการ ขณะที่สมรสเท่าเทียมตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสมอกัน เท่าเทียมกัน ไม่ต้องการแบ่งแยก ถ้าคุณยินยอมที่จะใช้พ.ร.บ.คู่ชีวิตที่ไม่เท่าเทียมนี้ มันหมายถึงว่าคุณยอมเป็นพลเมืองชั้นสองก็ได้ เราเรียกร้องความเท่าเทียมกันแทบตาย แต่สุดท้ายได้อะไรมาก็ไม่รู้” – เสียงจากคุณ ‘พงศ์ธร จันทร์เลื่อน’ รองประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
 
สมรสเท่าเทียมสร้างความยุติธรรมในสังคมได้อย่างไร? – ครอบครัวเป็นหน่วยแรกของการฟูมฟักทางสังคม ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของอำนาจในครอบครัว ไม่ได้ใช้อำนาจร่วมแต่เป็นอำนาจเหนือ หรือมีอำนาจชายเป็นใหญ่ มันก็จะนำไปสู่การลิดรอนสิทธิของชนกลุ่มน้อย สมรสเท่าเทียมก็คือการเปลี่ยนแปลงครอบครัวให้กลับมามีความหมาย เป็นการสร้างความยุติธรรมในสังคม หลักของสมรสเท่าเทียมคือมนุษย์เราเท่ากัน ถ้าไม่ได้มองว่าคนเท่ากัน มันก็ขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลย” – คำตอบจากคุณ ‘มัจฉา พรอินทร์’ นักรณรงค์สิทธิความหลากหลายทางเพศ สิทธิเด็ก สิทธิชาติพันธุ์และสิทธิสตรี
 
ทำไมความรักและการสมรส ถึงมีไว้สำหรับคนแค่สองคน? – คุณ ‘ศิริศักดิ์ ไชยเทศ’ นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิมนุษชน ได้กล่าวเสริมในการเสวนาครั้งนี้ด้วยว่า ทั้งสองฉบับ (พ.ร.บ.คู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียม) ไม่ได้พูดรวมถึงคนที่มีความรัก มีความสัมพันธ์มากกว่า 2 คนด้วย บางคนอยู่ร่วมกัน 3-5 คนเป็น 10 ปี 20 ปี มันไม่ได้มีเฉพาะเกย์หรือคนรักเพศเดียวกันเท่านั้น แต่คนที่รักต่างเพศก็มี ซึ่งสมรสเท่าเทียมเองก็ไม่ได้รองรับเขาเช่นเดียวกัน ถ้าจะมีการร่างกฎหมายก็เลยอยากให้ความสำคัญกับคนที่มีความรักมากกว่า 2 คน เพราะความเป็นครอบครัวมันอาจจะมีมากมายหลายคน
 
หลักกฎหมายไทยไม่เท่าเทียมทางเพศ? – คุณ ‘ปสุตา ชื้นขจร’ นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า กฎหมายไทยมองเพศสภาพคนไม่เท่ากัน รับคำสันสกฤตมาเพื่อตอบโจทย์ในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ คำว่าสามีหมายถึงคนที่อยู่เหนือ ส่วนภริยาแปลว่าคนที่รองรับไว้ ที่ต่ำกว่า แค่คำสองคำนี้ก็เห็นนัยยะแล้ว ซึ่งรัฐไทยเองก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายเทียบเคียงสากล อย่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต แต่พอดูในเนื้อหาแล้วกลับพบว่าสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของเราไม่เสมอกัน คนที่มีความหลากหลายอาจจะยังเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ในสายตาของอนุรักษ์นิยม”
 
นอกเหนือจากรอทางภาครัฐดำเนินการ เราเรียกร้องที่ไหนอีกได้บ้าง? – ล่าสุดนั้นก็ได้มีการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม โดยมี มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ’ (for-SOGI) ที่ร่วมยื่นฟ้อง ‘ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง’ กรณีคู่รักเพศเดียวกันถูกนายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ‘ปฏิเสธ’ คำขอจดทะเบียนสมรส ซึ่งศาลเห็นสมควรว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1448 ที่กำหนดให้การสมรสกระทำได้ระหว่างชายกับหญิงนั้น ‘ขัดแย้ง’ ต่อรัฐธรรมนูญ ม.27 ที่กำหนดว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยจะส่งเรื่องให้ศาลยุติธรรมพิจารณาและยื่นสู่ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
 
ศาลรับเรื่องแล้วมีความหวังอย่างไร? คุณ ‘คณาสิต พ่วงอำไพ’ นักขับเคลื่อนสิทธิทางเพศ กลุ่ม นอนไบนารี่แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่า “ช่องทางที่ดูมีประสิทธิภาพและก้าวไกลที่สุด คือการรับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เพราะเมื่อผ่านกระบวนการของฝ่ายตุลาการแล้วจะไปเร่งกระบวนการที่เกิดขึ้นในรัฐสภา ถ้าศาลบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มันก็จะกระตุ้นให้เกิดการแก้ไข ม.1448 ได้ทันที หรือถ้าศาลบอกไม่ขัด ภาคประชาสังคมก็จะเดินหน้าเต็มที่เพื่อร่วมมือกับพรรคการเมือง และใช้ขบวนการของรัฐสภาเพื่อผลักดันต่อ มันไม่ได้เป็นการปิดประตูกลไก แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะช่วยขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียม”
 
ความคืบหน้าเรื่องสมรสเท่าเทียมในไทยไปถึงไหนแล้ว? – คุณ ‘ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์’ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวอัพเดตว่า “ขั้นตอนปัจจุบันคือการรับฟังความคิดเห็นตาม .77 ซึ่งมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็น 5 หมื่นกว่าคน และมีคนเข้าไปอ่านถึงหนึ่งล้านคนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องถามความเห็นจากภาครัฐเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม จากนั้นก็ย่อยเป็นรูปเล่มให้ทุกคนได้ศึกษา และรอเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป โดยเชื่อว่าจะใช้เวลา 8 เดือนถึง 1 ปี

 

เมื่อไรหนาไทยจะมีสมรสเท่าเทียม?
 
อ้างอิง

 

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน