หนังสือร้องเรียนเรื่องครูบอลยื่นแล้ว กสม. รับเรื่องพร้อมจะทำการสอบ เพื่อพิจารณาสู่ความยุติธรรมต่อไป

- Advertisement -

เมื่อวานนี้ (22 ก.ค.) มีการร่วมยื่นหนังสือ กรณีการการเลือกปฏิบัติต่อครูข้ามเพศ

- Advertisement -

ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมีคุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รับหนังสือ

จากกรณีของ ”ครูบอล” คุณอุกฤษฏ์ จัดสนาม คุณครูผู้หญิงข้ามเพศ ถูกบีบออกจากราชการเพราะเเต่งกายตามเพศสภาพถือเป็นเคสที่เด่นชัดจากอคติทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งนำมาสู่การยื่นเรื่องนี้เพื่อขจัดเหตุการเลือกปฏิบัติจากอคติทางเพศ

เครือข่ายคุณครูที่มีความหลากหลายทางเพศนำโดย คุณ กิตตินันท์ ธรมธัช สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ร่วมยื่นหนังสือแห่งความหวังในครั้งนี้

เรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป 

คุณอังคณา กล่าวว่า กสม.จะตรวจสอบ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจะไล่ออกจากข้าราชการครูคงต้องผิดวินัยร้ายแรง และไม่ใช่เรื่องง่ายการที่โรงเรียนอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะต้องออกจากราชการ ซึ่งไม่น่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

และยังพบว่า พ.ร.บ.การแต่งกายข้าราชการมีมานาน แต่ยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางเพศสภาพที่แต่ละวงการ แต่ละอาชีพมีการปฏิบัติไม่เท่ากัน

ภาพ: ครูบอล นายอุกฤษฏ์ จัดสนาม

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน