สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการ ‘ยาแพร็พ’ ฟรีแล้ว โดยจะมีการพิจารณาตามเงื่อนไขและกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการรับยาได้ที่ ‘คลินิกนิรนาม’

- Advertisement -

Sexual Health: ช่วงเช้าวันนี้ (26 มี.ค. 2564)​ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีการรายงานว่า ‘สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ’ (สปสช.) นั้นได้มีการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการให้บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสเชื้อหรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ‘เพร็พ’ ฟรี

เพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก ‘Pre-Exposure Prophylaxis’ ใช้ในการป้องกันเชื้อ HIV – ก่อนการสัมผัสโรค จากเว็บของคลีนิคนิรนามนั้นให้ข้อมูลว่า “การรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน เพร็พ (PrEP) ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วย”

โดยให้บริการยา PrEP ฟรี สปสช.นี้มีเงื่อนไขคือ:
– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
– ไม่จำกัดอายุ และมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

จากข้อมูลระบุหมายเหตุไว้ด้วยดังนี้ – “หมายเหตุ #ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับPrEPสปสชจากที่อื่นมาก่อน #กลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถรับPrEPสปสช. #MSMชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย #TGWผู้หญิงข้ามเพศ #SEXworkerผู้ให้บริการทางเพศ #IDUผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด #คู่ผลเลือดต่าง #ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี **#มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางรายการ

ผู้ที่มีสิทธิตรงตามเงื่อนไข สามารถเข้ารับบริการในคลีนิคนิรนาม ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.00 น.) โดยแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ โดยหากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 066-1233113 และทาง Line ID: @486tuxwa

#SexualHealth #PrEP

สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

คลีนิคนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย: https://bit.ly/3coJw0Y
ภาพ: Alamy
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน