สิทธิที่หายไปของคนไร้บ้าน

- Advertisement -

คุณรู้จัก ‘คนไร้บ้าน’ ดีแค่ไหน?

- Advertisement -

นี่คือเรื่องราวของ คุณแซ็ค – จักรกฤษ คำซื่อ คนไร้บ้านที่อาศัยในกรุงเทพฯ มาแล้วกว่า 13 ปี วันนี้เขาอยากออกมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อบอกว่าชีวิตของคนไร้บ้านในประเทศไทยนั้นมันลำบากแค่ไหนบนหนทางนี้ที่เต็มไปด้วยอคติและมายาคติที่คนส่วนมากหยิบยื่นให้

‘คนไร้บ้าน’ (Homeless) คือปรากฏการณ์ที่ถือเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งของความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ โดยปรากฏการณ์นี้มีมาในประเทศไทยแล้วมากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งจากระบบเศรษฐกิจแบบ รวยกระจุก จนกระจาย และ ขาดสวัสดิการรัฐนั้น มันทำให้จำนวนคนไร้ที่พึ่งในไทยนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง 7 หมื่นกว่าคน และร้อยละ 25 นั้นไม่มีแม้แต่บัตรประชาชน มันจึงทำให้พวกเขานั้นยิ่งไร้ตัวตนบนสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้

#สิทธิที่หายไปของคนไร้บ้าน
#HomeLessIsHuman
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน