สำนักนายกฯ ‘ไม่ยอม’ ให้แก้ระเบียบ ให้ข้าราชการแต่งกายตามเพศสภาพ! โดยสั่งฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกรรมการวลพ. ที่ว่า “บุคคลข้ามเพศต้องได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฯ”

- Advertisement -

รัฐบาลสั่งฟ้องศาลปกครอง ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวลพ. ไม่ยอมให้ข้าราชการคนข้ามเพศแต่งกายตามเพศสภาพ!

จากกรณีของ ‘ครูกอล์ฟ’ ครูหญิงข้ามเพศ ที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ไม่ให้ทำบัตรข้าราชการเนื่องจากคำนำหน้าชื่อไม่ตรงกับการแต่งกายตามเพศสภาพซึ่งขัดต่อ ‘ระเบียบกระทรวงฯ’ เธอได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานตั้งแต่เมื่อมิถุนายนปี 2564 โดยได้มีการรวบรวมของข้าราชการหลายคนที่มีปัญหาเดียวกันนี้ และยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ วลพ. (อ่านเรื่องราวของครูกอล์ฟย้อนหลังได้ที่: https://bit.ly/3ejjXSF )

จนเมื่อลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการวลพ. (วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ) ก็ได้ออกคำวินิจฉัยว่าส่งตรงไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีว่า “บุคคลข้ามเพศที่มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศกำเนิดต้องได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฯ” ซึ่งหมายความว่าหลังจากนี้นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้ข้าราชการสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ (อ่านเพิ่มเติม: https://bit.ly/3ysHEPm)

ทว่า ล่าสุด นาดา ไชยจิตต์ Nada Chaiyajit กรรมการบริหาร,หัวหน้าคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ พรรคไทยสร้างไทย ที่ดูแลกรณีนี้มาอย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปัดตกคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการ วลพ. โดยได้สั่งฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา:

“Breaking!!! สำนักนายกฯ ไม่ซื้อ Win Together สั่งฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อ 23 ก.ย.65 ที่ผ่านมาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ กรรมการ วลพ ที่สั่งให้แก้ไขระเบียบเครื่องแบบข้าราชการให้แต่งตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพได้ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2558 กำลังกลายเป็นกฎหมายไร้น้ำยาเพราะสำนักนายกฯเองนี่หละ นี่คือภาพสะท้อนว่ารัฐบาลไทยล้มเหลวแค่ไหนถามใจ LGBTIQAN ไทยดูเอาเถิด #สำนักนายกฟ้องวลพ เตรียมขายหน้าต่อสายตาประชาคมโลกได้เลยตอนทบทวน #CEDAW ที่กำลังจะถูกทบทวนเร็วๆนี้ได้เลย กรรมการฯจะงงจัดสรุปประเทศไทยมี พรบ.เท่าเทียมระหว่างเพศที่บังคับใช้ไม่ได้ไปทำไม”

“นอกจากนี้พี่น้องประชาชนทราบหรือไม่?!? ภายใต้ พ.ร.บ.เท่าเทียมระหว่างเพศ 2558 กฎหมายกำหนดให้นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นกรรมการระดับชาติโดยตำแหน่ง แต่สำนักนายกฯกลับฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของประเทศนี้ แล้วยังจะมีหน้าไปขอเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Human Rights Council อีก”

“ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศพรรคไทยสร้างไทย ขอเรียกร้องให้สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการถอนฟ้องคดีต่อศาลปกครองและยอมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. โดยเร่งด่วนที่สุด และได้โปรดทำหน้าที่ในฐานะ Duty Bearer หรือผู้มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกภาคส่วนตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้ร่วมเป็นภาคีอย่างเคร่งครัด” – ข้อความจาก Facebook นาดา ไชยจิตต์ Nada Chaiyajit (https://bit.ly/3fYI2OU)

ช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปเพื่อส่งเสียงให้รัฐฯดำเนินการถอดฟ้อง และยอมรับคำวินิจฉัยนี้อย่างเร็วที่สุด เพราะหากรัฐฯ เชื่อว่าประชาชนทุกคนเท่าเทียมจริง การกีดกันและเลือกปฏิบัติรูปแบบนี้ต้องถูกทำหมดไปจากระบบราชการได้แล้ว ไม่ใช่ลักลั่นยึดติดกับอคติและสร้างบาดแผลซ้ำ ๆ ให้แก่ประชาชนอยู่อย่างนี้

สามารถร่วมลงชื่อส่งเสียงสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ได้ที่: https://bit.ly/3EvCt4X

#สำนักนายก #WinTogether
#สิทธิข้าราชการ #คนข้ามเพศ

- Advertisement -

อ่านข่าวเรื่องเพศอื่นๆ : https://bit.ly/38MAJn4
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน