สมรสเพศเดียวกันยังทำไม่ได้ในไทย ครม. เพียงแค่รับร่างเดิมพิจารณา แต่ไม่ได้บังคับใช้สู่แฮชแท็ก #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต เพราะร่างนี้ไม่เท่าเทียม

- Advertisement -
แฮชแท็ก #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วในทวิตเตอร์ หลังจากมีการเสนอข่าวในวันนี้ (8 ก.ค.) กับการอัพเดตเรื่อง ‘พ.ร.บ. คู่ชีวิต’ ร่างเก่าได้รับการนำเข้าสู่การพิจารณาโดย ครม. แต่มีหลายๆ สำนักข่าวกลับนำไปบอกว่าคนไทยสามารถ ‘สมรสเพศเดียวกันได้แล้ว’ บวกกับการที่ พ.ร.บ. คู่ชีวิตร่างนี้นั้นทำโดย ‘กระทรวงยุติธรรม’ แต่ยังไม่มีความยุติธรรมจริงๆ จึงนำมาสู่กระแสการต่อต้าน พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างกว้างขวาง
สรุปเนื้อหาของ พ.ร.บ. คู่ชีวิตนี้
– ให้บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน ‘โดยกำเนิด’ จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้
– การจดทะเบียนจะทำได้เมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอม และมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
– คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการทางกฎหมายแทนผู้เสียหาย เช่นเดียวกับสามีภรรยา
– ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต แบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินทรัพย์ร่วมกัน
– คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้
– เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตายให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรส
โดยจะทำการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
– ห้ามชายหรือหญิงทำการสมรสในขณะที่ตนมี “คู่สมรส” หรือ “คู่ชีวิต”
– กำหนดเหตุฟ้องหย่า ถ้าสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นฉัน “คู่ชีวิต”
– สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าจะหมดไป ถ้าสมรสหรือมีคู่ชีวิตใหม่
“คำว่าคู่ชีวิตเป็นคำใหม่ ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่คำว่าคู่สมรสนั้นมีอยู่ในทุกกฎหมาย ดังนั้นหากเราแก้ตรงต้นตอ กฎหมายอื่นๆ ที่มีคำว่าคู่สมรสก็จะครอบคลุมด้วย”
เสียงจาก คุณ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ชี้แจงว่า พ.ร.บ. คู่ชีวิตฉบับนี้นั้นยังไม่นำไปสู่ความเท่าเทียมที่แท้จริง เพราะยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่าที่รัฐได้กำหนดไว้ให้ “คู่สมรส” เช่น ยังรับสวัสดิการของคู่ชีวิตที่เป็นพนักงานของรัฐไม่ได้ และขอสัญชาติให้กับคู่ชีวิตไม่ได้
โดยทางพรรคก้าวไกลนั้นได้ทำการยื่นร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1448 เพื่อแก้กฎหมายสมรสจากคำว่า “ชาย” หรือ “หญิง” เป็น “บุคคล” เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการสมรสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยร่างฉบับนี้กำลังเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอยู่ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 51,030 คน
หนึ่งเสียงของคุณมีความหมาย
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://bit.ly/2O2Oaos
#ไม่เอาพรบคู่ชีวิต #สมรสเท่าเทียม
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน