“สมรสเท่าเทียมมีผลต่ออัตรา การฆ่าตัวตายของเกย์ที่ลดลง” สวีเดน และ เดนมาร์ก เปิดผลวิจัยสุขภาพจิตของพลเมือง สะท้อนความยุติธรรมคือปัจจัยที่สำคัญการมีชีวิตของคน

- Advertisement -


‘Annette Erlangsen’ – นักวิจัยจากสถาบันการวิจัยเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศเดนมาร์ก หรือ ‘the Danish Research Institute for Suicide Prevention’ ได้เปิดข้อมูลว่า อัตราการฆ่าตัวตายของเกย์และเลสเบี้ยนใน ‘สวีเดน’ และ ‘เดนมาร์ก’ ลดลง หลังจากที่คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

โดย 2 ประเทศนี้เป็นกลุ่มแรกๆ เลยที่ทำให้คนเท่ากันโดยไม่มีอคติทางเพศ ทั้งในแง่การผลักดันทางกฎหมายและการรณรงค์ทางวัฒนธรรม โดยในสวีเดนนั้นคนทุกเพศแต่งงานกันมาได้แล้ว 11 ปี ส่วนเดนมาร์กนั้นมีมาแล้ว 8 ปี ซึ่งการศึกษานี้ได้สำรวจสองช่วงเวลาคือ ช่วงปี 2003-2016 และช่วงปี 1989-2002 พบว่า ตัวเลขการฆ่าตัวตายของคนรักเพศเดียวกันลดลงถึง 46% ส่วนการฆ่าตัวตายของคนรักต่างเพศลดลงเพียง 32% เท่านั้น
ผลการวิจัยนี้สัมพันธ์กับผลการสำรวจการฆ่าตัวตายที่อเมริกา – ในสหรัฐฯ นั้นมีการสมรสเพศเดียวกันครบทั่วประเทศในปี 2015 ซึ่งมีวิจัยออกมาเหมือนกันว่าอัตราการฆ่าตัวตายในนักเรียนม.ปลายที่เป็นเลสเบี้ยน เกย์ และไบเซ็กซวลลดลงถึง 14% แต่ในรัฐที่ไม่ได้มีความเท่าเทียมเรื่องการสมรส ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้มีการลดลงแต่อย่างใด
‘การฆ่าตัวตาย’ ประเด็นที่ทั่วโลกต้องใส่ใจพลเมือง – การที่มนุษย์อดทนไม่ได้ต่อชีวิต เพราะความอยุติธรรมและปัญหาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ รัฐบาลต้องเข้าไปใส่ใจและร่วมออกแบบสังคม เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ทั้งมิติเรื่องเศรษฐกิจและมิติทางสุขภาพจิตสำหรับอัตราการฆ่าตัวตายด้วย ส่วนในเยาวชน LGBT+ ไทยนั้น จากการสำรวจปี 2014 พบนักเรียน 7% พยายามฆ่าตัวตายตลอดทั้งปี โดยเหตุส่วนหนึ่งเพราะโดนแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติจากเพื่อนที่โรงเรียน
‘จากข่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแต่งงานเพศเดียวกันนั้น มีความสำคัญต่อมิติสุขภาพจิตด้วย’ – โดยวิจัยจากการสำรวจ 10 ประเทศ พบว่า กลุ่ม LGBT+ มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคนรักต่างเพศ จากอคติทางสังคมและความอยุติธรรมทางกฎหมาย ซึ่งแม้ผลวิจัยของเดนมาร์กและสวีเดนจะมีจำนวนการฆ่าตัวตายลดลงแล้ว เพราะมีกฎหมายที่เท่าเทียมทางเพศ แต่บริบทของสังคมอื่นๆ ที่มีอคติทางเพศนั้นยังคงฝังอยู่ ก็สร้างแรงกดดันและมีผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ได้
#SameSexMarriage #MarriageEquality
#MentalHealth #SuicidePrevention                                               
อ้างอิง
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน