ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ‘สมรส ได้แค่ชาย-หญิง’ ไม่ขัดต่อรธน. แต่จะดำเนินการตรากฎหมายรองรับสิทธิของ LGBT+ ต่อไป ซึ่งจะสามารถฟังคำวินิจฉัยฉบับเต็มได้อีกทีในวันที่ 14 ธันวาคม

- Advertisement -

และเป็นอีกครั้ง ที่สมรสเท่าเทียม
ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยสักที

“ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญประมวลคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องสมรสเท่าเทียม จากที่เคยถูกยื่นฟ้องว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ) ‘มาตรา 1448’ นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 ที่ไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพราะระบุไว้เพียงชายหญิง ไม่ครอบคลุมถึงชาวเพศหลากหลาย จึงเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ

นอกจากศาลจะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ก็ยังบอกอีกว่าจะให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรองรับสิทธิและหน้าที่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป ส่วนคำวินิจฉัยฉบับเต็มนั้น จะสามารถฟังได้ในวันที่ 14 ธ.ค. ต่อไป

ทาง ‘iLaw’ ได้รายงานว่า โดยแรกเริ่มมาจากคู่รักเพศหลากหลาย คุณ ‘เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง’ และคุณ ‘พวงเพชร เหมคำ’ ที่ได้ทำการยื่นขอจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะถูกนายทะเบียนปฏิเสธเพราะทั้งสองคนมีเพศตามทะเบียนราษฎร์เป็นเพศหญิง ทั้งคู่จึงยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนรับการจดทะเบียนสมรส

ซึ่งหากนายทะเบียนปฏิเสธ ก็ขอให้ศาลส่งคำร้องโต้แย้งในประเด็นนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า ‘ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ว่าการสมรส’ ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในตอนนี้นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 ที่ มีการระบุว่า:

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา “#เพศ” อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้”

โดยถ้ากลับมาดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ก็ได้มีการบัญญัตไว้ว่า “การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อ “ชายและหญิง” มีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้” ซึ่งหมายความว่าทางกฎหมายได้ตีกรอบไว้ว่าต้องเป็น “ชาย” แต่งงานกับ “หญิง” เท่านั้นถึงจะจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย ซึ่งก็กีดกันคนที่เป็นเพศเดียวกัน และเพศหลากหลายออกไปจากสิทธิ์ในการแต่งงานนี้ ซึ่งน่าแปลกใจว่าทำไมกฎหมายฉบับนี้ถึงถูกตัดสินว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ซึ่งคำวินิจฉัยนี้ ได้ถูกเลื่อนตัดสินมาแล้วหลายต่อหลายรอบ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 มีการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลวันที่ 29 มิถุนายนก่อนที่จะถูกเลื่อนใหม่เป็นวันที่ 28 กันยายน 2564 และเลื่อนอีกรอบมาเป็นวันนี้ ที่ถึงจะได้รับการวินิจฉัยแล้ว แต่สมรสเท่าเทียมก็ยังไม่ผ่านเสียที

ซึ่งถือว่าเวลาที่เสียไปนี้ นั้นเป็นเวลามากพอที่จะทำลายชีวิตของคู่รักเพศหลายหลาย หลาย ๆ คู่ ที่ถูกริดรอนสิทธิของพวกเขาไป

อีกทั้งทางคุณ ‘นาดา ไชยจิตน์’ นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ว่ารัฐไทยได้ประวิงเวลาในการบังคับใช้ข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและความปลอดภัยของชาวเพศหลากหลายอยู่หลายครั้ง ทั้งเรื่องสมรสเท่าเทียม หรือข้อเสนอแนะจากมิตรประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ หรือ “SOGIESC Rights”

ซึ่งนี่ส่งผลต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเราเป็นอย่างมาก จึงอยากขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันจับตาดู เพื่อให้รัฐไทยได้ออกมาแสดงจุดยืนว่าประเทศนี้ได้ยอมรับ และต้องการจะคุ้มครองกลุ่มเพศหลากหลายจริง ๆ (สามารถอ่านโพสต์ของคุณนาดาเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3FrNGkq)

ทาง iLaw ยังได้ระบุอีกว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ามาตรา 1448 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็ไม่สามารถร้องต่อศาลว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้อีก นอกเสียจากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่บัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือเรื่องความเสมอภาคแตกต่างไปจากเดิม ประชาชนจึงจะสามารถร้องต่อศาลได้อีกครั้ง

ส่วนผลคำตัดสินการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นที่น่าเสียใจ และก็ชวนตั้งคำถามต่อไปว่า ทำไมสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นเสียที ทั้ง ๆ ที่ยังมีคู่รักเพศหลากหลายเสียสิทธิ์และโอกาสอีกมากมายที่พวกเขาไม่ได้รับเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และก็เป็นอีกครั้ง ที่เรา “ต้องรอ” ให้ความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นมาในประเทศไทย โดยสามารถการรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มในวันที่ 14 ธ.ค. ต่อไป

#1448ForAll #ร่วมกันขับเคลื่อนกันต่อไป
#สมรสเท่าเทียม #MarriageEquality
#LOVEisLOVE #HumanRights

Content by Alexis to your Mimi
Graphic by Napaschon Boontham
สนทนาเรื่องเพศได้ที่กลุ่ม ‘เพศ’: https://bit.ly/2LKTzTg
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Naewna: shorturl.at/xN238
ilaw: shorturl.at/afFX0
WorkpointTODAY: shorturl.at/dkqvU
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
กันตพงศ์ เชี่ยวพิมลพร
กันตพงศ์ เชี่ยวพิมลพร
นักหาทำอันดับหนึ่งที่คิดว่าจะยังคงหาทำต่อไปและตามหาตัวเองไปเรื่อยๆ เชื่อว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย(วะวะว๊าว) เวลาว่างชอบทำตัวให้ไม่ว่าง(แฮ่)