ร่วมลงชื่อของท่านเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของคนข้ามเพศในทะเบียนราษฎร

- Advertisement -

ลงชื่อของท่านเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights) ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ความยากลำบากในชีวิตของคนข้ามเพศ
ณิชนัจทน์ สุดลาภา “ซารีน่า” ผู้หญิงข้ามเพศ เล่าถึงความยากลำบากในชีวิตกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ไม่รับรองให้กับคนข้ามเพศ

ปัญหาการใช้บริการสถานที่ต่างๆ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เธอได้ไปสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท จากการตรวจบัตรประชาชนพบว่า “นาย” จึงพูดเสียงดังต่อหน้าผู้คนจำนวนมากว่า “Lady boy” และกล่าวว่ามาทำเรื่องเสื่อมเสีย หรือสร้างปัญหา และปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้บริการในสถานบันเทิง
ปัญหานี้พบซ้ำๆ ทั้งกรณี การเข้าพักโรงแรม และการใช้บริการอื่นๆ – “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต่างถูกจำกัดการเข้ารับบริการสถานบันเทิง โรงแรม เพียงเพราะเราใช้ชีวิตตามอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด”

ปัญหาในการเดินทางของคนข้ามเพศ 
ซารีน่าเล่าว่าเธอจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวที่จีน แต่เมื่อในหนังสือเดินทางของเธอมีคำนำหน้าระบุ “นาย” แต่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิง ทำให้จะมีปัญหากับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และจะถูกห้ามเข้าประเทศ สู่การบังคับให้เปลี่ยนการแสดงออกทางเพศในผู้หญิงข้ามเพศก็เช่น
ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชาย ไม่แต่งหน้า และรวบผม เป็นต้น

ปัญหาในการดำเนินธุรกรรมด้านเอกสารต่างๆ
เมื่อคำนำหน้านามที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพ ปัญหาความยุ่งยากก็เกิดขึ้น ซารีน่าเล่าให้เห็นปัญหานี้จากเหตุการณ์ของเธอเมื่อไปต่ออายุใบขับขี่ก็ต้องถูกสั่งให้รวบผม ซึ่งมันเป็นการบังคับการแสดงออกทางเพศซึ่งเป็นสิทธิที่พึงมีของทุกคน

ปัญหาเรื่องการใช้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ 
เมื่อยึดการบริการตามคำนำหน้าชื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือการโดนบังคับให้คนข้ามเพศไปนอนพักในเพศที่ไม่ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา 

ถึงเวลาแล้วที่จะให้สิทธิพื้นฐานนี้แก่คนข้ามเพศ 
ซารีน่าเล่าให้เห็นอุปสรรคในกรณีผู้หญิงข้ามเพศของเธอว่า “นาย” ซึ่งไม่สอดคล้องกับเพศภาพในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาและสร้างให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและนำไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ทำให้สูญเสียโอกาสในการใช้บริการสาธารณะ รู้สึกอับอายต่อหน้าสาธารณชน รู้สึกถูกมองว่าเป็นอาชญากร ถูกดูถูกเหยียดหยาม กล่าวหาอย่างเหมารวมว่าเป็นตัวปัญหา ถูกลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยังทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ไม่มีอิสรภาพและเสรีภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี ซึ่งขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า “ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญา โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ”

ร่วมเข้าไปลงชื่อของท่านเพื่อผลักดันเรื่องนี้ได้ที่https://bit.ly/2WGW90p

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน