รัศมีแข แต่งงานแล้วที่สวีเดน ประเทศที่สิทธิ LGBT เบ่งบาน มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของทุกเพศตั้งแต่ 2009

- Advertisement -

คุณ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และ โจนาส คู่รักชาวสวีเดน ล่าสุดจูงมือเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง 12 ปี

พิธีแต่งงานจัดขึ้นที่ สต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ประเทศที่เคารพสิทธิในความเป็น LGBT สามารถแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2009 และเป็นประเทศที่ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่เฟื่องฟูในเรื่องสิทธิความเสมอภาคปราศจากอคติจากเรื่องเพศ เชื้อชาติ สีผิว ความพิการ และอื่นๆ จากการจัดลำดับของ The European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe)

การแต่งงานเพศเดียวกันในสวีเดนนั้นถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2009 เป็นประเทศที่ 7 ในโลก ที่คู่รักเพศเดียวกันทั่วประเทศ ความเป็นหุ้นส่วนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

LGBTQ progress in Sweden 
#เวลาเดินหน้าสิทธิความเท่าเทียมต้องก้าวไปด้วย

- Advertisement -

1944 ความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันถูกทำให้ถูกกฎหมาย
1972 สวีเดนเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการรับรองให้เปลี่ยนเพศอย่างถูกกฎหมาย
1979 รับรองว่าคนรักเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางจิต โดย The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) 
1987 ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มรักร่วมเพศโดยภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1988 คนรักเพศเดียวกันถูกปกป้องด้วยกฎหมายการอยู่ร่วมกัน
1995 พระราชบัญญัติคู่ชีวิตของคนรักเพศเดียวกันผ่านการพิจารณา
1999 ‘HomO’ ผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับ LGBT ถูกตั้งขึ้น
2003 การเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญเพื่อยับยั้งอคติที่มาจากรสนิยมทางเพศ
2003 มีสิทธิในการรับลี้ยงบุตรในคู่รักเพศเดียวกัน
2005 มีสิทธิในการผสมเทียมในคู่รักเลสเบี้ยน
2009 อัตลักษณ์และการแสดงออกของคนข้ามเพศรวมอยู่ในพระราชบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
2009 การแต่งงานของคู่รัก LGBT มีผลใช้
2011 รัฐธรรมนูญถูกใช้เพื่อห้ามเรื่องการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติต่อเรื่องรสนิยมทางเพศ
2013 ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเรื่องเพศ ข้อบังคับในการทำหมันถูกทำให้เข้มงวดมากขึ้น
2019 กฎหมายเข้มแข็งขึ้นในการจัดการกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังรวมถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญพื้นฐานของสวีเดน

อ้างอิง
Sweden.se: https://bit.ly/1OuEFv7

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน