ระบอบราชการไทยต้องเข้าใจครูข้ามเพศ

- Advertisement -

“ระบบการศึกษาก็ลืมไปว่าครูเองก็เป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกัน แล้วครูเองก็มีความต้องการที่หลากหลายเหมือนกัน”

- Advertisement -

นี่คือเสียงของ ‘ครูท็อฟฟี่’ คุณครูผู้มีความฝันอยากให้ระบอบราชการไทยนั้นได้ให้สิทธิเหนือร่างกายแก่ทั้งตัวผู้เรียนและตัวผู้สอนเอง เพื่อตอบสนองเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

ในขณะที่รอความเท่าเทียมและเสรีภาพในสถานศึกษา ปัจจุบันสิ่งที่ทำได้คือตั้งใจเป็นครูให้ดีที่สุด ครูท็อฟฟี่ได้สร้างเพจ ‘Bangkok Otter’ ส่งเสริมการอนุรักษณ์ฝูงนากฝูงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่บางขุนเทียน ซึ่งครูท็อฟฟี่ได้ใช้ตัวนากเข้ามาประกอบเพื่อสอนให้นักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายที่อยากให้นักเรียนของครูท็อฟนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยเฉพาะเรื่อง ‘Universal Design’ กับการอยู่ร่วมกันในเมืองที่ออกแบบให้ทุกชีวิตนั้นอยู่ร่วมกันได้
#ระบอบราชการไทยต้องเข้าใจครูข้ามเพศ
#ครูท็อฟฟี่ #BangkokOtter #นากบางขุนเทียน
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน