“รวมภาพกิจกรรมเพื่อรณรงค์ LGBT ที่จังหวัดเชียงใหม่”

- Advertisement -

รวมภาพกิจกรรมเพื่อรณรงค์ LGBT ที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิแคร์แมท กลุ่ม#YoungPrideClub และนักกิจกรรมอิสระเพื่อสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเชียงใหม่

Pride Month 2019 เดือนมิถุนายนของทุกปีทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) และเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ และที่สำคัญปีนี้ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อีกด้วย

“มนุษย์สีรุ้ง” คือคอนเซ็ปต์ในปีนี้ โดยแนวคิดวันนี้ได้ผสมผสานระหว่างความเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกับวัฒนธรรมล้านนาอันสวยงาม โดยผ่านชุดไทยล้านนากับสีรุ้งอันเป็นสัญลักษณ์ธงของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยสื่อสารสาธารณะประเด็น “Equality For All”

โดยกิจกรรมมนุษย์สีรุ้งนั้น หวังผลักดันซึ่งความเท่าเทียมทางด้านกฎหมายคุ้มครองและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเฉกเช่นบุคคลหญิงชายทั่วไป อันได้แก่การที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ การที่บุคคลข้ามเพศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฏร์ได้ การถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบวิชาชีพ 

กิจกรรมนี้มีการเดินรณรงค์ในรูปแบบมนุษย์สีรุ้ง พร้อมป้ายรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนตามสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วัดสวนดอก ท่าแพ กาดหลวง กลางสี่แยก และครูบาศรีวิชัย 

คุณ ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ กล่าวว่า “Pride หรือความภาคภูมิใจ ทุกคนมีสิทธิที่จะภูมิใจ ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็สามารถภูมิใจได้ สามารถขยายความภูมิใจนี้ ในรูปแบบไหนก็ได้ อยากให้ แสดงร่วมกันให้สังคมได้เห็น” 

“เพราะ Pride คืองานที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้ สร้างการยอมรับในสังคม เป็นพื้นที่ให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศมีตัวตน… และอยากเห็น Pride เป็นงานสำหรับทุกคน อยากให้เป็นงานที่ทุกคนภูมิใจ ให้ทุกคนมาร่วมกัน เป็นพี่น้อง เพื่อน เป็นครอบครัว และทำให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับกันในความเท่าเทียมอย่างแท้จริง”

- Advertisement -


กดไลค์เราเพื่อติดตามข่าวสาร LGBT :https://www.facebook.com/showyourspectrum/
#SPECTRUM #SHOWYOURSPECTRUM 
#พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน