‘ยูนิลีเวอร์’ ร่วมลบอุดมคติ ของ “Beauty Standard” ซึ่งโฆษณาจะไร้การรีทัช และเลิกใช้คำว่า “ปกติ” ในสินค้าทั้งหมด หวังก้าวสู่อุตสาหกรรมความงามใหม่ที่จะไม่ทำร้ายความรู้สึกใคร

- Advertisement -

“เราปฏิเสธ ‘ความปกติ’ และยอมรับความงามที่แท้จริง”

เมื่อแบรนด์ Unilever (ยูนิลีเวอร์) กำลังจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของมนุษย์ โดย ‘ผลิตภัณฑ์ความงาม’ จะหลากหลายขึ้น ไม่ใช่การตีตรามนุษย์ไว้กับ “Beauty Standard” โดยจะไม่มีการใช้คำว่าอะไร “ปกติ” หรือ “ไม่ปกติ” อีกแล้ว

“เราจะทำเช่นนั้นโดยการช่วยหยุดการแบ่งแยกในเรื่องความงาม และสนับสนุนการยอมรับความแตกต่าง คัดค้านความงามในอุดมคติที่คับแคบ และสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น เพื่อรองรับความงามที่หลากหลายยิ่งขึ้น

เราจะผลักดันความเท่าเทียมทางเพศโดยการขจัดความคิดแบบเหมารวมในโฆษณาของเรา”

เสียงจากทางยูนิลีเวอร์ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะหยุดการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด สัดส่วน หรือสีผิวของผู้คน อีกทั้งยังจะเปิดให้ความงามแบบอื่น ๆ ของคนที่ถูกทำให้เป็นชายขอบได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในโลกของความงามที่หลากหลาย และนอกจากประเด็นเรื่อง ‘ความหลากหลาย’ ทางแบรนด์ยังจะนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์มากขึ้น ทั้ง ‘สุขภาพกาย’ และ ‘สุขภาพจิต’

“มันคือความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เรื่องความงามที่แท้จริง ที่เรากำลังพยายามทำในวันนี้ – การส่งเสริมความงามในยุคใหม่ซึ่งยอมรับความแตกต่าง เท่าเทียม และยั่งยืน ไม่ได้เพียงลดผลร้ายให้ แต่ยังสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อผู้คนและโลกด้วย”

รู้ไหมมีคนมากมายต้องทุกข์ทนกับคุณค่าความงามที่โลกอุตสาหกรรมมอบให้ – ซึ่งทางยูนิลีเวอร์ได้ทำวิจัยกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 10,000 รายในหลาย ๆ ประเทศ

งานวิจัยยังได้พิจารณาลึกลงไปถึงประสบการณ์ของผู้คนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว โดยพบว่า

มากกว่าครึ่งรู้สึกแปลกแยกจากโฆษณาของสินค้าเกี่ยวกับความงามในปัจจุบัน และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนิยามความงามที่กว้างขึ้น เลิกสร้างอุดมคติความ ‘ปกติ’ ที่มีเพียงแบบเดียว และของใช้ส่วนตัวควรให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น ไม่ใช่แค่ดูดีขึ้นเท่านั้น

นี่เป็นเพียงหนึ่งในสามข้อของ ‘คำมั่นสัญญาของเราต่อผู้คนและโลก’ ของทางยูนิลีเวอร์ทำให้เห็นผลที่ดีต่อคนและโลก อีกสองข้อหลักคือ การมีส่วนร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลย่อยสลายได้ และการเลิกคุกคามสัตว์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางร่วมกับองค์กร PETA ด้วย ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3vtQs4j

#PR #Unilever
#PositiveBeauty #sayNotoNormal
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน