พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายฉีดวัคซีน HPV ฟรี วางเป็นหนึ่งในนโยบายสุขภาพเชิงรุก ยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ถ้าได้เป็นรัฐบาล)

- Advertisement -

วันนี้ (6 ธันวาคม พ.ศ.2565) แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ได้ประกาศนโยบายใน ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน Think Big, Act Smart, For All Thais’ ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2570 จะพลิกฟื้นประเทศไทยด้วย 10 นโยบาย หนึ่งในนั้นคือการยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค

- Advertisement -

โดยรายละเอียดที่น่าสนใจของนโยบายเพื่อยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ นโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กอายุ 9-11 ปีทุกคน และในผู้หญิง จะมีการตรวจคัดกรองเชื้อ HPV และฉีดวัคซีนให้ผู้ไม่มีเชื้อฟรี นอกจากนั้นยังมีแผนป้องกันมะเร็งตับในผู้ชาย โดยตรวจไวรัสตับอักเสบซี ฟรี 

ทวิตเตอร์ของชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายพรรคเพื่อไทย (@ChananYodhong) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรี โดยยกข้อมูลจาก International Agency for Research on Cancer โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) โดยระบุว่า มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับที่ 6 ของผู้ป่วยมะเร็ง และคิดเป็น 9.4% ของผู้ป่วยมะเร็งเพศหญิง นอกจากนั้น HPV ยังเป็นพาหะของโรคมะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก โรคหูดหงอนไก่ ซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งองคชาต มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งบริเวณแคมใหญ่ มะเร็งในคอหอย และข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ยังระบุด้วยว่า 6.31 ต่อประชากร 100,000 คน ป่วยเป็นหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากไวรัส HPV ด้วยเช่นกัน

ชานันท์ ยอดหงษ์ ได้ระบุด้วยว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จึงจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 70% – 90% ในประเทศที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางเพศ มีการกำหนดให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็ก

สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีสิทธิใดของรัฐที่ครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยได้พักการฉีดในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ และได้กลับมาฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกครั้งในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 386,532 เข็ม ส่วนในผู้หญิงอายุ 30-59 ปี จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุก ๆ 5 ปีให้

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ 5,000-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเข็ม และจำนวนสายพันธุ์ที่ป้องกัน ทำให้ถึงแม้จะเป็นวัคซีนที่จำเป็น แต่ก็มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนไม่สูงนัก เพราะราคาที่สูงเกินกำลัง

(รู้จัก HPV เพิ่มเติม: https://bit.ly/3Y1Igq5) 

และนอกจากประเด็นสุขภาวะที่มีการประกาศเป็นนโยบายในงานวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 ชานันท์ ยังได้กล่าวในงาน Thailand Pride Festival 2022 ด้วยว่ามีนโยบายที่พรรคพร้อมผลักดัน เช่น สวัสดิการผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการแสดงนโยบายไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และสวัสดิการสุขภาพคนข้ามเพศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการข้ามเพศอย่างปลอดภัย และนอกจากนโยบายด้วยสุขภาวะ ยังมีนโยบายที่ผลักดันสวัสดิภาพของแรงงาน เช่น ขยายสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน, สิทธิแรงงานคู่สมรสลาเลี้ยงลูก, สิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่รับอุปการะบุตร, สิทธิวันลาเพื่อข้ามเพศ (Gender Affirmation Leave), สิทธิวันลาปวดประจำเดือน 2 วันแรกของการมีประจำเดือน รวมทั้งแก้กฏกระทรวงที่ยังเลือกปฏิบัติทางเพศด้วย

.

นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวจากแวดวงการเมืองที่น่าติดตาม และไม่ใช่เพียงผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นที่รอคอย แต่เป็นสุขภาวะของทุกคน ทุกเพศ

.

HPV คืออะไร?

HPV ย่อมาจาก ‘Human Papilloma Virus’ เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไป ที่จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสหรือการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งแบบสอดใส่และไม่สอดใส่ ที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ในทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

.

อ้างอิง

พรรคเพื่อไทย: https://bit.ly/3VD5rFF

Twitter: https://bit.ly/3UJfnMQ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: https://bit.ly/3VEKOsW

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี 2564: https://bit.ly/3h4fkgB

สปสช: https://bit.ly/3UA5X60

VoiceOnline: https://bit.ly/3P4icqh

- Advertisement -
Ms. Satisfaction
Ms. Satisfaction
Since it opened my eyes. I can't stop me, can't stop me, can't stop me