ผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มักมีความสามารถพิเศษ เนื่องจากจิตใจละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ?

- Advertisement -

LONGDO DICT เว็บไซต์พจนานุกรมที่มีแท็กไลน์ว่าพจนานุกรมออนไลน์อันดับหนึ่ง  ได้อธิบายความหมายของคำว่าความสามารถพิเศษโดยบอกว่า

- Advertisement -

“[N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ

คุณคิดอย่างไรกับการยกตัวอย่างแบบนี้?

มันแสดงถึงการยกตัวอย่างที่ผิดหลักข้อเท็จจริงและเต็มไปด้วยมายาคติเรื่องเพศ นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างลักษณะนี้ในคำศัพท์เกี่ยวกับเพศอื่นๆ เช่น

เกย์ [N] gay, See also: fag, queer, homosexual, Example: สาเหตุการติดโรคเอดส์ในคนไข้ที่ตรวจพบในเมืองไทย เกือบทั้งหมดเป็นเกย์ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตามเว็ปไซต์นี้ได้มีโหมดเปิดการป้อนคำใหม่จากผู้ใช้ อาจจะเป็นไปได้ที่มีผู้ใช้เข้าไปร่วมให้ความหมายคำเอง (เป็นเพียงข้อสังเกต)

แต่อย่างน้อยในฐานะบริษัทผู้ให้บริการเรื่องคำและภาษานั้น คุณน่าจะมีการคัดกรองเพื่อไม่มีส่วนในการร่วมตีตราคนในกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วยภาษา

อ้างอิง: Longdo Dict

ความสามารถพิเศษ: https://bit.ly/2kaTzOJ

เกย์: https://bit.ly/2kbae4K

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน