ผลการวิจัยพบว่าลูกของคู่รักเพศเดียวกันนั้นเรียนหนังสือเก่งกว่าคู่รักต่างเพศ

- Advertisement -

นักวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เพศเดียวกันมีผลการสอบในระดับประถมและมัธยมต้นสูงกว่าและมีโอกาสเรียนจบมัธยมปลายมากกว่าเด็กจากครอบครัวคู่ต่างเพศ (ชาย-หญิง) ถึงร้อยละ 7

นักเศรษฐศาสตร์เดนี่ มาซเรกาจ, คริสตอฟ เดอ วิทท์ และโซฟี คาบัส จากมหาวิทยาลัยเคยู ลูเวินในเบลเยียม ศึกษาวิจัยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเด็กทั้งหมดที่เกิดในเนเธอร์แลนด์นับจากปี 1995 เป็นต้นมา เหตุผลที่เลือกเนเธอร์แลนด์เพราะเป็นประเทศแรกที่ยอมรับและให้การสนับสนุนมากการแต่งงานเพศเดียวกันมากที่สุด มาตั้งแต่ปี 2001

คณะนักวิจัยรายงาน“ผลการศึกษาแสดงว่า ลูกของคู่เพศเดียวกัน มีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กจากพ่อแม่ต่างเพศ เมื่อวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานตอนจบการศึกษาระดับประถม โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.18 และเด็กจากคู่เพศเดียวกันมีแนวโน้มจะเรียนจบมากกว่าเด็กจากพ่อแม่ต่างเพศ ร้อยละ 6.7”

ความพิเศษของงานวิจัยล่าสุดนี้อยู่ที่การตามติดชีวิตเด็กทั้งหมดที่เกิดในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2005 ตลอดวัยประถมและเลยไปกว่านั้นอีก ข้อมูลรวมถึงผลการศึกษา และรายได้ของครอบครัว จากเดิมที่การวิจัยเกี่ยวกับลูกของเกย์และเลสเบี้ยนยุคก่อนจะมีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ศึกษาเด็กเพียงไม่กี่สิบคน หรือใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรจากสหรัฐอเมริกา แบบระยะสั้นเป็นครั้งคราว 

งานวิจัยล่าสุดนี้ ติดตามเด็กถึง 1,200 คนที่เลี้ยงดูโดยผู้ปกครองคู่เพศเดียวกัน และเด็กอีกกว่า 1 ล้านคนจากพ่อแม่ต่างเพศ ผลการศึกษาพบว่า คู่เพศเดียวกันมีฐานะดีกว่า มีวัยวุฒิ และการศึกษามากกว่าคู่ต่างเพศตามขนบ อีกทั้งนักเศรษฐศาสตร์ยังพบว่า คู่เพศเดียวกันมักต้องเข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งมีราคาแพง กว่าจะได้ลูกมา ซึ่งก็หมายถึงพวกเขามีความต้องการแรงกล้าที่จะเป็นพ่อแม่ และต้องฐานะดีจึงจะมีลูกได้ ซึ่งก็ส่งผลให้เด็กเรียนได้ดี 

“คู่เพศเดียวกันมีบุตรยาก พวกเขาจึงต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี จึงจะมีลูกได้” มาซเรกาจ ผู้นำเสนองานวิจัยต่อที่ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกันในแอตแลนต้าเมื่อเดือนมกราคมกล่าว “การวิจัยแสดงว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการเรียนในโรงเรียนของเด็กๆ”

เมื่อนักเศรษฐศาสตร์เลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองทั้งสองแบบให้มีรายได้และฐานะใกล้เคียงกัน พวกเขาพบว่าช่องว่างระหว่างผลการสอบของเด็กทั้งสองกลุ่มแคบลง แต่ลูกของผู้ปกครองคู่โฮโมเซ็กชวลก็ยังคงมีคะแนนที่สูงกว่าอยู่เล็กน้อย

อ้างอิง
LGBT NEWS : https://bit.ly/2V9rl7r
Washington Post : https://wapo.st/2Gm8cpz
ภาพ : https://bit.ly/2VPXNsQ

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน