ปูตินกล่าว “ กฎหมายต่อต้านเกย์ ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อใครทั้งนั้น” รัสเซียพรากลูกบุญธรรมจากคู่รักเกย์ กับกฎหมาย Anti-Gay Propaganda Law

- Advertisement -

นี่ถือเป็นครั้งแรก ที่รัฐบาลกลางรัสเซียได้ใช้กฏหมายกลางกฎหมายต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (Anti-Gay Propaganda Law) ที่ลงมติใช้ไว้ในปี 2013 เข้าไปพรากลูกบุญธรรมโดยกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน (คู่รักเพศทางชีววิทยาชาย-ชาย) โดยทั้งคู่ได้รับเลี้ยงจากโรงพยาบาลในมอสโกและยังมีการเข้าจับกุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ตัวแทนที่อนุญาตให้คู่รักเกย์นี้รับเลี้ยงลูกในฐาน “ละเลย” “เพิกเฉย” “ไม่เอาใจใส่”

- Advertisement -

โดยคณะกรรมการได้มีรายงานที่คุกรุ่นไปด้วยการต่อต้าน LGBT ว่า

“ชายคนหนึ่งได้รับอนุญาตให้รับเลี้ยงบุตรในปี 2010 ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ชายอีกคน มันถือว่าเขานั้นได้สนับสนุน ‘ความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงแบบแผนของสังคมรัสเซีย’ ถือเป็นการทำให้คุณค่าของครอบครัวเด็กนั้นบิดเบี้ยว ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก ตลอดจนพัฒนาการทางศีลธรรม และจิตวิญญาณ”

นักเคลื่อนไหวในรัสเซียกล่าวด้วยความกังวลต่อเรื่องนี้ว่า “เจ้าหน้าที่พยายามตามหาอพาร์ทเมนต์ครอบครัวของพวกเขาอยู่หลายครั้ง ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้พังประตูบ้านเข้าไป พวกเขาถูกสอบปากคำกว่า 3 ชั่วโมง” ซึ่งคู่รักเกย์คู่นี้ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแล้ว จากองค์กร LGBTQ ในรัสเซียสองที่คือ “Stimul” และ “Coming Out” 

วลาดีมีร์ ปูติน กล่าว “กฎหมายต่อต้านเกย์ ไม่ได้มีอันตรายต่อใครทั้งนั้น”

ประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวไว้เมื่อปี 2014 ฟังแล้วก็ แหม พูดออกมาได้ …

กฎหมายต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (Anti-Gay Propaganda Law) คืออะไร มันก็คือกฎหมายที่มาจากแนวคิดว่าใครพูดเรื่องเกย์ เรื่อง LGBT เรื่องความหลากหลายทางเพศ อะไรก็ตามที่ผิดธรรมเนียมดั้งเดิมชายหญิงนั้นเป็นเรื่องหลอกหลวงเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่จะมาทำลายความดีงามดั้งเดิม พอรัฐและศาสนาคิดแบบนี้ก็ต้องกำจัด

โดยประธานาธิบดีปูตินได้ให้เหตุผลกับสาธารณชนต่อการเห็นชอบให้ผ่านกฎหมายดังกล่าวว่า เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในการปกป้องเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ให้ห่างไกลจากพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐมีขอบเขตอำนาจมากขึ้นในการจัดการกลุ่มที่เป็นภัยต่อค่านิยมและความเชื่อของรัสเซีย  ตัวอย่างเช่น การออกกฎหมายว่าด้วยการจำคุกผู้กระทำการอันเป็นการล่วงเกินความรู้สึกศรัทธาทางศาสนาของผู้อื่นในสังคม โดยเปิดบทเรียนด้วยการเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นครั้งแรก ด้วยการสั่งจำคุกกลุ่มศิลปิน Pussy Riot

ความคิดต่อต้านพฤติกรรมรักร่วมเพศในรัสเซียไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่อยู่มายาวนานนับตั้งแต่จักรวรรดิรัสเซียมาจนถึงยุคของสหภาพโซเวียต เช่น ในปี ค.ศ. 1552 สมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 มีการลงโทษผู้มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันไว้สูงสุดถึง 7 ปี เพราะมันคือ “บาป”

หลังจากการปฏิวัติประเทศใน ปี ค.ศ. 1917 หมู่นักปฏิวัติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ได้สนอะไรในประเด็น LGBTเพราะเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวถูกล้มล้างไปพร้อมกับบรรดาชนชั้นกลางพร้อมสนับสนุนภาพชายจริงหญิงแท้ผ่านทางโฆษณาชวนเชื่อและอุดมการณ์ ผู้ชายถูกตั้งให้เป็นเพศที่แข็งแกร่งด้วยลักษณะทางกายภาพ สถานะทางสังคมการงานที่ยิ่งใหญ่สูงกว่าสตรี 

แต่การหลั่งไหลจากสื่อทั่วโลกก็เริ่มสั่นคลอนความเชื่อของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ จนปี 1993 พฤติกรรมรักร่วมเพศระหว่างผู้ชายถูกละเว้นโทษทางกฎหมาย  แม้เวลาผ่านไปแต่การทำงานทางความคิดที่มีมาต่อเนื่องยาวนานว่า “เกย์เป็นสิ่งไม่ดี”  “เกย์เป็นบาป” ยังอยู่ในสังคมของการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ ตลอดจนภาพมายาคติของสังคมชายเป็นใหญ่นั้นก็มีผลอย่างมาก มากจนแม้แต่เกย์เองยังแอบรับไม่ได้ในภาวะ ​“ออกสาว” ซึ่งอาชญากรรมจากความเกลียดชัง LGBT ในรัสเซียชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ช่วง 2008 เป็นต้นมา

โดยภาวะเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในปัจจุบันที่ยังคงอยู่ในสังคมรัสเซียนั้นเกิดจาก 

การสนับสนุนจากคนหลัก 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มศาสนานิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์

และ กลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรง 

อ้างอิง

LGBTQ NATION: https://bit.ly/2GE3uUY

BBC: https://bbc.in/2MnQcQl

Thai World Affairs Cenrer: https://bit.ly/2Ygfk2F

ภาพ: https://bit.ly/316eRgc

#Update #SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน