นอร์เวย์จะบัญญัติ “Hen” สรรพนาม เรียกบุคคลที่ 3 ที่เป็นกลางทางเพศ ลงใน ‘พจนานุกรมภาษาทางการ’ เพื่อรื้อถอนรากภาษาให้มีความ ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะมีผลในช่วงฤดูร้อนหรือใบไม้ผลิที่จะถึงนี้

- Advertisement -

ทุกวันนี้สรรพนามที่เป็นกลางทางเพศนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในหลายประเทศ จนล่าสุดตอนนี้ ประเทศนอร์เวย์กำลังจะบัญญัติสรรพนาม “Hen” ไว้ในพจนานุกรมในฐานะภาษาทางการของประเทศ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยสภาภาษา (Language Council) แล้ว โดยจะมีผลประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนที่จะถึงนี้

‘Hen’ เป็นคำสรรพนามภาษานอร์เวย์ที่ใช้แทนบุคคลที่ 3 ในรูปเอกพจน์ เช่นเดียวกับคำว่า “Han” (He) และ “Hun” (She) แต่แตกต่างตรงที่คำนี้เป็นคำที่เป็นกลางทางเพศ ไม่ได้เจาะจงไปที่เพศใดเพศหนึ่ง ถูกใช้อย่างแพร่หลายในนอร์เวย์มาตลอดตั้งแต่ปี 1966 แต่ยังไม่เคยถูกบรรจุลงในพจนานุกรมหรือภาษาทางการมาก่อน โดยคนในกลุ่มชุมชนภาษาและไวยากรณ์ของนอร์เวย์บางส่วนก็ได้เคยโต้แย้งการใช้คำนี้ โดยบอกว่านั่นไม่สอดคล้องกับรูปแบบการพูดที่มีอยู่ของนอร์เวย์

การโต้แย้งแนว ๆ นี้ก็เคยเกิดขึ้นกับคำว่า ‘They’ ในภาษาอังกฤษที่ถูกมองเป็นคำสรรพนามที่ต้องใช้แทนคนมากกว่า 1 คนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่การใช้ They เพื่อแทนบุคคลคนเดียวในกรณีที่พูดถึงคนที่ไม่รู้จักนั้นได้ถูกใช้มาตั้งนานแล้ว จนเมื่อปี 2019 ทางเว็บไซด์พจนานุกรม ‘Merriam-Webster’ ก็ได้บัญญัติคำว่า They เป็นคำสรรพนามแทนคนหนึ่งคนแล้ว หลังจากที่มีการใช้ They เพื่อแทนตัวเองกันอย่างแพร่หลาย แสดงให้เห็นว่าภาษานั้นลื่นไหลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

“ฉันคิดว่าคนปกติบนท้องถนนก็ไม่รู้หรอกว่าใครนิยามตัวเองว่าเป็นนอนไบนารีบ้าง แต่ฉันหวังว่าการให้คำว่า Hen ไปอยู่ในพจนานุกรม จะทำให้ทุกคนตระหนักรู้มากขึ้น เพราะยังมีคนอีกมากมายที่ไม่สบายใจที่จะใช้คำสรรพนามบางคำ แต่พวกเขาก็ยังไม่มีคำอธิบายเหล่านั้น”

นี่คือเสียงของ ‘Carl-Oscar Vik’ นอนไบนารีอายุ 18 ปีในนอร์เวย์ ที่ได้บอกกับทางสำนักข่าว ‘The Guardian’ ว่านี่เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้สังคมได้รู้จักกับกลุ่มนอนไบนารีมากขึ้น และการนำคำว่า Hen ไปบัญญัติในพจนานุกรมนั้น อาจเป็นอีกก้าวที่ทำให้การยอมรับกลุ่มนอนไบนารีทางกฎหมายได้เกิดในประเทศนอร์เวย์

เช่นเดียวกับ ‘Nick Adams’ ผู้อำนวยการตัวแทนของคนข้ามเพศสำหรับกลุ่ม GLAAD ที่ได้บอกว่านี่เป็นการกระทำที่ส่งผลในด้านบวก แต่ก็ยังเป็น “หนทางที่ยาวไกล” สำหรับความเท่าเทียม เขาได้บอกว่า

“หนทางของเรานั้นยังอีกยาวไกล กว่าที่ภาษา นโยบาย และวัฒนธรรม จะสามารถครอบคลุมทุกคนได้อย่างเท่าเทียม”

ภาษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญทางสังคมวัฒนธรรม ที่ผู้คนใช้เพื่อสื่อสาร การเพิ่มคำสรรพที่เป็นกลางทางเพศลงในภาษาทางการที่จะดูเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ นั้น จึงอาจมีผลในวงกว้างมากกว่าที่คิด ทั้งในแง่ของการสร้างความเข้าใจมวลรวมในเรื่องของอัตลักษณ์ที่แตกต่าง การทำให้ความหลากหลายกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม รวมทั้งการรื้อถอนระบบสองเพศที่กดทับผู้คนหลายกลุ่มอยู่

#GenderNeutralPronoun #Hen
#They #Norway #NeutralLanguage

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Them: https://bit.ly/3rwoQLP
Theguardian: https://bit.ly/3J7YVQO
Standard: https://bit.ly/3rvnkJS
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน