ทิศทางชีวิตคู่สมรสเพศเดียวกันฟุบหรือไปต่อ?

- Advertisement -

พ.ร.บ.คู่ชีวิตจะเกิดขึ้นไหมในรัฐบาลนี้?
ทิศทางสิทธิคู่รักเพศเดียวกันเราต้องไปต่อ!

- Advertisement -

Good Happening: ทิศทางชีวิตคู่สมรสเพศเดียวกันฟุบหรือไปต่อ?

เมื่อวานนี้ (14 มกราคม 2563) ได้มีการจัดงานเวนา ทิศทางชีวิตคู่สมรสเพศเดียวกัน ฟุบหรือไปต่อ #EqualityLovePride ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อพูดคุยทิศทางของการทำกฎหมายให้คนทุกคนแต่งงานกันได้โดยปราศจากอคติทางเพศ อัปเดตต่อจากการที่ พ.ร.บ. คู่ชีวิตผ่าฎีกาไป ตลอดจนมองถึงการแก้กฎหมายแพ่งที่กดทับสิทธิของการสมรสของ LGBT+ เอาไว้ มาฟังเสียงจากวิทยากรบางส่วนในงาน

โดย คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมอธิบายถึง พ.ร.บ.กฎหมายที่ผ่านกฤษฎีกา 4 หมวดว่ามีอะไรบ้าง ดังนี้:

หมวดที่ 1 – การจดทะเบียนคู่ชีวิต ได้ที่จะทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สิทธิจดทะเบียนสมรสให้ได้จดทะเบียนครอบครัว ซึ่งเป็นเหมือนทะเบียนคู่ชีวิต โดยมีอายุขั้นต่ำที่ 17 ปีบริบูรณ์ เป็นเรื่องของกฎหมายครอบครัวให้มาทะเบียนคู่ชีวิตเพียงเท่านี้ก็จะคุ้มครองสิทธิได้

หมวดที่ 2 – ความสัมพันธ์ให้มีการรองรับเหมือนคู่สมรสทุกอย่าง หมวดความสัมพันธ์ให้เขียนรองรับเหมือนคู่สมรส ทรัพย์สิน สัญญาสิทธิส่วนตัว ทรัพย์สินที่หามาร่วมกันระหว่างเป็นคู่ชีวิต การสิ้นสุดคู่ชีวิต ด้วยการตาย คำพิพากษา และการจดทะเบียนยอมหย่า

หมวดที่ 3 – เรื่องบุตรบุญธรรม การรับเลี้ยงดูบุตรธรรม สิทธิของลูกบุตรธรรมของครอบครัวพ่อหรือแม่ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกัน หมวดเรื่องมรดกทรัพย์สิน

หมวดที่ 4 – หมวดเรื่องมรดก สิทธิในการให้และรับมรดก

ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ครอบคลุมสมบูรณ์ทั้งหมด แต่ในส่วนที่ขาดไปจากภายใน พ.ร.บ. ก็ยังคงต้องใช้กฎหมายอื่นเข้ามาช่วยเติมเต็มต่อไป แต่ว่ามันก็ยังคงมีหนทางไปต่ออยู่

คุณนัยนา สุภาพึ่ง อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษามูลนิธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Forsogi) กล่าวเสริมว่า

“ประมวลกฎหมายแพ่งเขียนมานานมาก แล้วเขียนให้คนไม่เท่ากัน ในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำ การเขียนกฎหมายในสังคมไทยในอดีต ก็เขียนบนพื้นฐานคนยังไม่เท่ากันเลย มันถูกปลูกอยู่ในหัวคนไทย LGBTQ เขาประกาศอิสรภาพโดยแท้ ดื้อหมดเลย แล้วเขาประกาศว่า ฉันไม่ใช่สิ่งที่ถูกบอก ฉันคือสิ่งนี้ กฎหมายบางกฎหมายก็ควบคุมทั้งชายและหญิงเอาไว้”

ตลอดอาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ กล่าวเสริมถึงมุมมองทางกฎหมายว่า

“สิทธิติดตัวและติดตาม ในกระบวนการที่ตามมาภายทีหลัง ทั้งในเรื่องบุตร สัญญา มหาชน สิทธิการจัดการศพอีกฝ่ายภายหลังเสียชีวิต ถูกตัดออกไปจากกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถตอบสนอง ถ้าเกิดว่าสร้างระบบขึ้นมา มันต้องเท่ากัน แต่ตอนนี้มีมาตราหนึ่งโดยตัดออกจนทำให้ขาดแก่นสาระสำคัญไป อย่างไรก็ตามมันยังมีหวังไปต่อ จะเข้าไปที่สภาและมีการ ถกเถียงกันต่อ”

ด้าน คุณ กิตตินันท์ ธรรมรัช (แดนนี่) นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันกฎหมายได้สำเร็จและอ่านข้อความจากศาล 3 ก่อนที่จะกล่าวสรุปปิดงานนี้ว่า

“โดยในยุคสมัยก่อน การแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันมันเริ่มแก้ง่ายแล้ว เพราะว่า ขณะนี้ ทางศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้องก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการเฉพาะเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าตัวพระราชบัญญัติมีปัญหา มันเป็นประเด็นของศาลปกครอง ต้องไปฟ้องให้ถูกศาล ซึ่งจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่จาก 3 บรรทัดสุดท้ายจากศาลได้แสดงให้เห็นว่า ทางฝ่ายบริหารเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิเข้าใจถึงเสียงในใจของคู่รักเพศเดียวกันแล้วว่าต้องมีสิทธิเท่าเทียมคู่รักต่างเพศ”

“ขณะนี้กรมสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมกำลังเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ในขั้นตอนของฝ่ายบริหารเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิคู่รักเพศเดียวกันให้มีสิทธิเท่าเทียมเท่าคู่รักต่างเพศแล้ว โดยมีสาระสำคัญ เช่น การจดทะเบียนคู่ชีวิต ความสัมพันธ์คู่ชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ”

“ถ้าหากพระราชบัญญัติออกมาครบเรื่องก็จะจบ แต่ถ้าหากออกมาไม่ครบ มันก็ยังคงมีความหวังต่อในการไปสู้ต่อในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อปรับแก้ไขให้ตัวพระราชบัญญัตินั้นครบสมบูรณ์ได้ เรามาไกลแล้ว แต่เรายังไปไม่ถึง แล้วเราจะต้องไปให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้ให้ได้ เราลงทุนเหนื่อยมามากแล้ว ก่อนตายขอให้ได้เห็น พ.ร.บ.คู่ชีวิต หรือ กฎหมายกระบวนแพ่งหรือพาณิชย์”

โดยโครงการดีๆนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มตาเหยี่ยวรุ่นที่ 9 ร่วมเสวนาโดย คุณกิตตินันท์ ธรรมรัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT), คุณณิชนัจท์ สุดลาภา นักสิทธิมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษชน, อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรรมการสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศไทย, คุณนัยนา สุภาพึ่ง อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษามูลนิธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Forsogi), คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินรายการโดยอาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอภิชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ พิธีกรผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN

#GoodHappening #GoodEvent
#ทิศทางชีวิตคู่สมรสเพศเดียวกันฟุบหรือไปต่อ
#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
ภัทรดล วีระชัยณรงค์
ภัทรดล วีระชัยณรงค์
นักเขียนที่อยากเขียนให้คนรู้สึกและเข้าใจ ความหลากหลายของมนุษย์ ศิลปะ สังคม และ วัฒนธรรม ผู้เชื่อในความลื่นไหลของมนุษย์สุดหัวใจ ในเวลาว่างเป็นหมอดู
พัชรีพร หงษ์ทอง
พัชรีพร หงษ์ทอง
Illustrator & Graphic Designer