ชวนชมนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วย ‘กลุ่มชาติพันธุ์ในไทย’ You Me We Us กับ “เรื่องราวที่ไม่เคยถูกพูดถึง” ของ “ผู้คนที่ไม่เคยถูกมองเห็น” และ “สิทธิที่ไม่รู้ว่ามีอยู่”

- Advertisement -

“Untold Stories
Unseen People
Unknown Rights”

นี่คือสิ่งที่เขียนไว้ก่อนที่เราจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในอินเทอร์แอคทีฟเว็บไซต์ www.you-me-we-us.com กับนิทรรศการออนไลน์ชื่อ ‘You Me We Us’ จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่จะพาเราไปรู้จักกับ “เรื่องราวที่ไม่เคยถูกพูดถึง” ของ “ผู้คนที่ไม่เคยถูกมองเห็น” และ “สิทธิที่ไม่รู้ว่ามีอยู่” ของหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภูมิภาคของประเทศไทย

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ เราจะได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวเองและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะมีบอก “สีแผนที่” ของเราว่าเป็นสีอะไร และความนิยามของแต่ละสี ถือเป็นกิมมิคน่ารัก ๆ พ่วงด้วยความรู้ก่อนที่เราจะเข้าไปชมนิทรรศการ ที่ทำให้เราเห็นว่า ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกมากมาย ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้หรือทำความรู้จักเกี่ยวกับพวกเขา

“You Me We Us หวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลาย กลับไปสำรวจว่ารากของ เธอ เขา เรา ฉัน เป็นใคร ทำความเข้าใจว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตของบางกลุ่มชาติพันธุ์มีข้อจำกัด และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมองเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกัน”

นี่คือสิ่งที่ได้เขียนไว้บนหน้าเว็บไซด์ของ You Me We Us โดยตัวนิทรรศการ จะมาในรูปแบบของแผนที่ประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยจุดหลากสีสันประปราย แต่ละจุดแทนเรื่องราวชาติพันธุ์ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ มากมายทั้งบทความ ภาพถ่าย อินโฟกราฟิค หรือวีดีโอ ให้ได้รู้จักตัวตน ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของพวกเขา ซึ่งนอกจากเรื่องราวเหล่านี้ ตัวนิทรรศการยังพาเราเข้าไปรู้จักกับปัญหาที่คนหลากหลายชาติพันธุ์ได้พบเจออยู่ตอนนี้ ทั้งการเลือกปฏิบัติ อุปสรรคด้านกฎหมาย หรือการไม่ถูกจดจำโดยรัฐ

อีกทั้งเร็ว ๆ นี้ก็จะมีภาพยนต์ ‘BECOMING HOME บ้านที่ไม่เคยได้กลับ’ ให้เราได้รับชมกันในนิทรรศการนี้ โดยภาพยนต์เรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของ “คนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ทั้งหมด 6 คน ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งการเดินทาง การศึกษา รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสวัสดิการของรัฐ จากสถานะคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่พวกเขาเป็นอยู่

ในตอนนี้ ทาง You Me We Us ก็ยังเปิดรับผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ทั้งจากมุมมองของคนชาติพันธุ์ หรือจากผู้ที่ได้ไปสัมผัสกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อเรื่องราว และเปิดมุมมองเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถส่งผลงานมาได้ที่: https://bit.ly/38BEmM8

โดยนิทรรศการนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความเท่าเทียม และสวัสดิการของรัฐอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุมาจากชาติพันธุ์ของพวกเขา ที่รัฐและหลาย ๆ คนยังมองไม่เห็น หรือแม้กระทั่งเอาเปรียบพวกเขาทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้ายังมีกลุ่มคนในประเทศที่ถูกผลักไว้ข้างหลัง ไม่ถูกมองเห็นหรือพูดถึงอยู่ เราคงต้องตั้งคำถามกันอีกทีว่า สิทธิและประชาธิปไตยที่เรากำลังเรียกร้องกันอยู่นั้น เราได้นึกถึงพวก “เรา” จริง ๆ แล้วหรือยัง

สามารถรับชมนิทรรศการ You Me We Us ได้ที่: https://bit.ly/3t6hBJU

#YouMeWeUs #HumanRights
#YouMeWeUsExhibition
#Ethnicity #Diversity

Content by Alexis to your Mimi
Graphic by Napaschon Boontham
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Youmeweus: https://bit.ly/3mZlu26
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
กันตพงศ์ เชี่ยวพิมลพร
กันตพงศ์ เชี่ยวพิมลพร
นักหาทำอันดับหนึ่งที่คิดว่าจะยังคงหาทำต่อไปและตามหาตัวเองไปเรื่อยๆ เชื่อว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย(วะวะว๊าว) เวลาว่างชอบทำตัวให้ไม่ว่าง(แฮ่)