คุณครูข้ามเพศทุกคนทั่วประเทศไทย ควรได้แต่งกายตามเพศสภาพตัวเอง! ร่วมลงชื่อสนับสนุนได้แล้วที่ Change.org ส่งเสียงให้สำนักนายกยอมรับคำวินิจฉัยฯ จากกรรมการ วลพ.

- Advertisement -

“เพราะสิทธิการเป็นข้าราชการครูที่ถูกต้องตามกฎหมายคือสิทธิมนุษยชนของคนทุกเพศ….”

นี่คือส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยกรรมการ วลพ. (​​กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ) ที่แถลงต่อเคสการร้องเรียนของกอล์ฟ ครูหญิงข้ามเพศที่เผชิญปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศในโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้เธอแต่งกาย และใช้รูปถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการตามเพศสภาพของเธอ จึงมีการร้องเรียนต่อ วลพ. เพื่อต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ (อ่านข่าวเพิ่มเติ่มได้ที่: https://bit.ly/3Bxx3TI)

โดยทาง วลพ. ได้แถลงการคำวินิจฉัยแล้ว จึงมีการเรียกร้องให้สำนักนายกต้องรับรองสิทธิข้าราชการแต่งกายตามเพศสภาพ เพื่อการปรับระเบียบเครื่องแบบข้าราชการตามคำวินิจฉัยกรรมการ วลพ. เรียกร้องสนับสนุนเรื่องนี้สามารถเข้าไปร่วมส่งเสียงลงชื่อได้แล้วที่ http://Change.org/KruGolf

“เพราะสิทธิการเป็นข้าราชการครูที่ถูกต้องตามกฎหมายคือสิทธิมนุษยชนของคนทุกเพศ… คำวิจิจฉัยกรรมการ วลพ. ที่ให้กอล์ฟได้รับสิทธิแต่งกายและใช้รูปถ่ายในบัตรประจำตัวข้าราชการที่เคารพต่ออัตลักษณ์ทางเพศสภาพ จึงไม่ใช่ชัยชนะของกอล์ฟคนเดียว แต่คือชัยชนะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคน รวมถึงมันคือชัยชนะของสำนักนายกรัฐมนตรี คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้วย กอล์ฟขอให้หน่วยงานรัฐทั้งสาม ยอมรับคำวิจิฉัยของกรรมการ วลพ เพื่อที่เราจะได้ Win Together for Gender Equality”

- Advertisement -

นี่คือเสียง ครูกอล์ฟ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภัสร์ ที่ถูกลงไว้ในโพสต์ของ ‘นาดา ไชยจิตต์’ นักกฎหมาย และคณะทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ จากพรรคไทยสร้างไทย ที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างครูกอล์ฟ ซึ่งเผยเรื่องราวนี้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวานนี้ (19 ก.ย. 65) โดยนาดากล่าวเสริมเรื่องนี้ไว้ดังนี้:

“ทุกท่านยังคำเคส ครูกอล์ฟ ข้าราชครูที่ไม่สามรถออกบัตรประจำตัวข้าราชการใบใหม่ เพราะเธอมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดได้ไหมคะ วันนี้ ถึงบทสรุปกว่าหนึ่งปีของการต่อสู้ของ ‘ครูกอล์ฟ’ ข้าราชการครูข้ามเพศ เพื่อให้สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการตามเพศสภาพได้”

“@นาดา ไชยจิตต์ ได้มีโอกาสสนับสนุนการยื่นคำร้องกรณีของครูกอล์ฟ และคุณครูอีกท่านที่ประสบปัญหาเดียวกัน คือเป็นข้าราชการข้ามเพศที่ถูกผู้มีอำนาจในโรงเรียนบังคับให้แต่งตัวแบบเพศชาย ได้มีการส่งเรื่องให้ #คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีคำวินิจฉัยส่งตรงไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 72/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ซึ่งเป็นกลไกการร้องเรียนใน พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้ออกคำวินิจฉัย 05/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565”

“ทั้งสองคณะกรรมการฯ ได้ออกคำวินิจฉัยที่สรุปได้โดยสั้นๆ ว่าบุคคลข้ามเพศที่มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศกำเนิดต้องได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฯ หมายความว่าจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 จะต้องเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เพื่อรับรองสิทธิของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของรัฐให้สามารถใช้สิทธิแต่งกายตามเพศสภาพได้”

“เพื่อให้คำวินิจฉัยมีผลในทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา นาดาได้เดินทางไปพบกับท่าน สมหมาย เอี่ยมสอาด – Sommai Eiamsaard ประจำตำแหน่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือ ภายหลังจากการหารือ ได้รับการตอบรับที่ดี ด้วยความเข้าอกเข้าใจถึงความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีกฎระเบียบแบบที่เป็นอยู่ และจากนี้จะมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ “แคมเปญนี้ไม่มีผู้แพ้ Win Together For Gender Equality” เพื่อนำมาซึ่งความเป็นธรรมทางเพศต่อบุคคลทุกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ขอแสดงมอบคำวินิจฉัยนี้เป็นรางวัลแก่ครูกอล์ฟ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจทุกท่าน ความสำเร็จในการยกระดับความเสมอภาคทางเพศในครั้งนี้ไม่ได้มาโดยง่าย แต่เกิดจากการที่ประชาชนไม่ยอมแพ้และช่วยกันส่งเสียง ขอบคุณทุกคนมาในโอกาสนี้ที่ร่วมผลักดันให้เกิดความคืบหน้าที่สำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนข้ามเพศทุกคนในประเทศ วันนี้ครูกอล์ฟได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากองค์กรวิชาชีพอย่าง คุรุสภา แล้ว ก้าวต่อไปคือการออกบัตรประจำตัวข้าราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสวมเครื่องแบบข้าราชการที่เคารพต่ออัตลักษณ์ทางเพศสภาพของเธอและบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีรัฐ ที่อยู่ในระบบการบริหารราชกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”

“ขอขอบคุณ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Manushya Foundation
Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ
Change.org
Trust Me Thailand ที่ปรึกษากฎหมาย
สำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ต่อกรณีนี้มาโดยตลอด”

ทางเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีต่อการผลักดันเรื่องสิทธิคนข้ามเพศในระบบราชการไทยนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่เราต้องช่วยกันผลักดันต่อไป ขอร่วมขอบคุณนักกิจกรรมและองค์กรที่ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ และอย่าลืมร่วมส่งเสียงของคุณเพื่อไปถึงสำนักนายกได้ที่นี่ http://Change.org/KruGolf
#เพราะทุกเสียงมีความหมาย

#TransRights #TransWomanTeacher
#HumanRights #LGBTinThailand

อ้างอิง
Nada Chaiyajit: https://bit.ly/3UoRydV
ภาพ: Pannapat Sawatpat
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน