คิดว่า ‘คนข้ามเพศ’ เป็น ‘ทหาร’ ได้ไหม?

- Advertisement -
เป็นที่รู้กันดีว่าช่วงนี้นั้นเป็นช่วงเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 (26 ก.ค. – 31 ส.ค.) ที่นอกจากการเรียกร้องให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารสู่การมีสิทธิสมัครแล้วนั้น กระแสหนึ่งที่ทั่วโลกหันมาคุยกันมากขึ้น คือ รัฐจะยอมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในกฎการเกณฑ์ทหารหรือไม่ โดยเฉพาะคำถามที่ว่า ถ้าคนข้ามเพศจะเข้าไปเป็นทหารนั้น ทำได้หรือไม่?
Trans in Military – ณ ตอนนี้มี 19 ประเทศที่ให้สิทธิคนข้ามเพศสามารถเข้ารับราชการทหารได้ เช่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม โบลิเวีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร
โดยสำหรับไทยแล้วนั้น การปฏิรูปกองทัพแม้เพียงเล็กน้อยก็ดูจะยากยิ่งนัก ซึ่งหากมามองดูมิติเรื่องคนข้ามเพศนั้นก็มีอคติมาโดยตลอด เช่น เราเพิ่งลบคำว่า “โรคจิตวิปริต” ออกจากเอกสารใบ สด.43 ของผู้หญิงข้ามเพศได้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2554 หรือกระทั่งในการเกณฑ์ทหารปีนี้ (2563) นั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงข้ามเพศที่ถูกล่วงเกินจากเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ผ่านการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทำให้เธอรู้สึกกลัวถึงขั้นร้องไห้ออกมา จนเธอมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วเจ้าหน้าที่ถึงได้ทักมาขอโทษ
วันนี้จึงอยากให้แสดงความคิดเห็นกันว่า หากในอนาคตคนข้ามเพศเข้าไปสมัครเป็นทหารแล้วนั้น คุณจะสนับสนุนหรือไม่เพราะอะไร? โดยขณะนี้ทั่วโลกก็ยังคงมีประเด็นถกเถียงด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน สรุปรวมย่อได้ดังนี้:
“ทรานส์ไม่ควรเป็นทหาร” – เนื่องจากคนข้ามเพศนั้นอาจมีสภาพจิตใจที่ไม่คงที่ เพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด จึงไม่เหมาะจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดสูงอย่างสนามรบ รวมถึงสภาวะทางร่างกายที่ต้องใช้ฮอร์โมน (ซึ่งต้องใช้งบเพิ่มเพื่อจัดหาสวัสดิการให้) หรือต้องลาไปผ่าตัด อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมและประสิทธิภาพของกองทัพโดยรวม
“ทรานส์มีสิทธิเป็นทหาร” – เพื่อเป็นการยุติการเลือกปฏิบัติและลบแนวคิดชายเป็นใหญ่ในกองทัพ สนับสนุนความเท่าเทียมและเสรีภาพในการเลือกอาชีพของคนโดยไม่มีอคติทางเพศ ซึ่งก็มีการแนบงานวิจัยหนึ่งจากทาง ‘RAND’ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากอเมริกา ระบุว่า ‘การใช้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดของคนข้ามเพศ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความพร้อมของการเป็นทหาร แต่จะยิ่งช่วยให้คนข้ามเพศที่สมัครเป็นทหารนั้น มีความพึงพอใจกับสภาพร่างกายและทำงานได้ดียิ่งขึ้น’
#คิดกันว่าไงและเพราะอะไร #TransTroops
#MilitaryRecruitment
#ShowYourSpectrum
อ้างอิง

- Advertisement -

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน