“คนพิการคือ คนหนึ่งที่อยู่ในสังคม เดียวกัน ที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้” เสียงจากโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” เพราะคนพิการต้องมีโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม

- Advertisement -

ตามข้อมูลของสถานการณ์คนพิการ 31 มีนาคม 2565 พบว่า ในประเทศไทย จำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีทั้งหมด 2,108,536 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของประชากรทั้งประเทศ) แต่เมื่อมาดูจำนวนผู้พิการที่แจ้งประกอบอาชีพแล้ว มีเพียง 36.87% ของผู้พิการทั้งหมดเท่านั้น แม้ว่าจะตัดจำนวนผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพออกไป นี่ก็ยังถือว่าจำนวนผู้พิการที่มีงานทำ ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้พิการทั้งหมด

ในปัจจุบัน ยังมีคนพิการหลาย ๆ คนถูกมองว่าเป็นภาระ ไม่สามารถทำงานได้เหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งที่จริงแล้ว พวกเขาก็คือส่วนหนึ่งของสังคม ที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน และสังคมเองก็ต้องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการ ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวพวกเขาได้อย่างเท่าเทียม

“อยากจะให้คนอื่นได้รู้ว่าคนพิการคือ คนคนนึงที่อาศัยอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน อยากให้มองว่าเค้าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนคนนึงที่ไม่ต้องมีการถูกเลือกปฏิบัติ คิดว่าเค้าเป็นคนคนนึงที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้ ไม่ว่าจะในทางวิธีใดก็ตาม”

นี่คือเสียงของคุณอาม เจ้าหน้าที่ให้บริการนักศึกษาพิการและผู้พิการทางสายตา ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทาง ‘AP Thailand’ เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1.SEAC (ซีแอค) 2.VULCAN COALITION (วัลแคน โคอะลิชั่น) 3.CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด) และ 4.มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (SIF) เปิดตัวโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” ซึ่งนอกจากคุณอาม ก็ได้มีคุณน้ำค้าง Team Lead IW Internship Programme จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและผู้พิการทางสายตา และคุณดิว ผู้ช่วยครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกและเป็นผู้พิการทางการได้ยิน

พวกเขาได้มาร่วมคุยกัน เพื่อส่งเสียงว่า ผู้พิการนั้นก็สามารถดูแลตัวเองได้ เล่นตอบคำถามชิงรางวัลในอินเทอร์เน็ตได้ หรือสามารถเดินทางคนเดียวได้ ถ้าจุดหมายและการเดินทางนั้นเอื้อให้กับคนพิการมากพอ และอยากจะให้คนพิการ ได้เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ได้เหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคม พร้อมทั้งเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

“มหาวิทยาลัยที่รับคนพิการเข้าไปเรียน จะมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS ก็ย่อมาจาก Disability support service ค่ะก็ มหาวิทยาลัยไหนที่รับนักศึกษาพิการเขาก็พยายามจะจัดตั้งศูนย์นี้ เพื่อจะช่วยมาช่วยสนับสนุนให้น้อง ๆ เรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก”

- Advertisement -

นี่คือเสียงของคุณอ้อม ผู้จัดการโครงการจ้างงานกระแสหลัก (IW:Inclusive Workplace) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ที่ได้ยกตัวอย่างถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ที่คุณดิวที่เป็นผู้พิการทางการได้ศึกษาอยู่ ก็จะมีล่ามภาษามือ ได้มาช่วยให้เขาเรียนได้สะดวกมากขึ้น และลดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนรู้

“จริง ๆ การเข้าถึง words excel อะไรแบบนี้ตาบอดทำได้ การใช้โปรแกรมบางอย่างเค้าก็สามารถทำได้ปกติเลยค่ะ เวลารับคนตาบอดเข้าทำงานสามารถถามเค้าได้เลยว่า อันนี้ทำได้รึเปล่า เราไม่ต้องกลัวว่าไม่กล้าให้เค้าทำหรือว่ากลัวให้เค้าลำบากใจอะไร ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวจะไล่ไปเลยละกันนะคะ ส่วนหูหนวก เน้นภาพสื่อสาร ภาษาอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพราะหูหนวกจะเห็นเป็นภาพซะส่วนมากน่ะค่ะภาษาที่เป็นนามธรรมจะเข้าถึงยากหน่อย”

ในฐานะที่คุณน้ำค้างได้ดูแลน้องฝึกงานที่เป็นคนพิการมาหลากหลายประเภท เธอก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้น ว่าผู้พิการเองก็สามารถทำงานได้ ขอแค่ให้คนรอบข้างปรับตัว และมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น แล้วจะพบว่าพวกเขานั้นก็ทำงานได้หลากหลาย อย่างทางคุณดิวได้เล่าว่า ตัวเขานั้นเองก็เคยได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการเขียนแผน ICP การออกแบบ การถ่ายภาพ และตัดต่อวีดีโอ ที่ทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเคยได้จัดเช่นกัน

“ถ้าอยากให้ฝากถึงคนทั่วไป ก็อยากให้มองว่าคนพิการมีศักยภาพไม่แตกต่างจากคนทั่วไป เพียงแค่ว่าเค้ามีข้อจำกัดในความพิการของเค้า เช่นหูหนวก ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสาร ดังนั้นควรให้โอกาสเค้า โดยเฉพาะในการเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ ก็อยากจะให้สถานประกอบการให้โอกาสเค้าก่อนให้ได้ลองทำ อย่าปิดกั้นเขาเพียงเพราะเค้าพิการ ไม่อยากให้สงสารจนความสงสารนั้นมองข้ามเรื่องความสามารถของเค้าไป” – นี่คือเสียงของครูหนิง หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกที่ได้มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้

ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ นอกจากบทบาทเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว เอพี ไทยแลนด์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘บุคคลผู้ด้อยโอกาส’ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” ปลุกพลังในตัวบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการทั่วประเทศ ผ่าน 2 กิจกรรม คือ ‘AP-SEAC presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2022’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ และ ‘IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน’ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ กว่า 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมกว่า 100 คน ได้เสริมสร้างทักษะความรู้ต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริง

สำหรับงาน “AP-SEAC presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2022” นี้ ได้มีโควตาบัตรพิเศษ ‘Angel Ticket’ สำหรับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้เลยที่ https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน

#APThai #Empowerliving #ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ #IAMPOWER #เพราะฉันคือฉัน

อ้างอิง
https://dep.go.th/images/uploads/files/Situation_mar65.pdf

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUz
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน