การเสวนา ‘Gender Recognition’ ครั้งล่าสุดในไทย สามารถเลือกได้ตามใจ หรือสุดท้ายมันไม่จำเป็นต้องมี

- Advertisement -
คุณคิดว่าคำนำหน้าชื่อยังต้องมีไหม? – เมื่อวานนี้ (4 ส.ค. 63) มีการเวทีเสวนา ‘Moving Forward to Success’ #เคลื่อนต่อไม่รอแล้วนะ เพื่อ ‘การขับเคลื่อนกฎหมายการรับรองเพศ (Gender Recognition) ในเชิงนิติบัญญัติในบริบทสังคมไทย’ ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Good Happening: การเสวนา ‘Gender Recognition’ ครั้งล่าสุดในไทย สามารถเลือกได้ตามใจ หรือสุดท้ายมันไม่จำเป็นต้องมี

ทำไมต้องพูดถึงคำนำหน้าชื่อ?
– เพราะคนข้ามเพศยังพบปัญหาในชีวิตประจำวัน
– คำนำหน้าชายหญิงไม่ตอบโจทย์กลุ่ม ‘Intersex’ และ ‘Non-binary’
“อยากเห็นกฎหมายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” – เสียงจากคุณ ‘ณิชนัจทน์ สุดลาภา’ นักกิจกรรมผู้ขับเคลื่อนร่างกฎหมายการรับรองเพศสำหรับบุคคลข้ามเพศ ก็ได้มาเล่าประสบการณ์การเป็นคนข้ามเพศกับปัญหาเรื่อง ‘การแสดงออกทางเพศ’ ไม่ตรงกับ ‘บัตรประชาชนและเอกสารการระบุตัวตน’ นำไปสู่การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสถานบันเทิงหรือเข้าเมืองบางประเทศ เช่น ประเทศจีน
- Advertisement -

แล้วรัฐไทยควรเอาไงดีกับคำนำหน้าชื่อ?
‘คนข้ามเพศควรใช้คำนำหน้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการแปลงเพศทางการแพทย์ เนื่องจากหลักการที่สำคัญ คือ สิทธิและเสรีภาพในการกำหนดเนื้อตัวร่างกายของตน’ – ข้อคิดเห็นจากคุณ ‘ชมพูนุท นาคทรรพ’ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีเพื่อนำร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศในไทย
‘กฎหมายมีความครอบคลุมและรองรับทุกคน’ – อีกเสียงจากผศ.ดร. ‘อารยา สุขสม’ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา แสดงความคิดเห็นที่อยากให้คำนำหน้าไม่ใช่มีไว้แค่เพศชาย – หญิงเท่านั้น แต่ต้องเพื่อกลุ่มอื่นๆ ‘Transgender’ ‘Intersex’ ‘Non-binary’ และกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศอื่นด้วย
‘อื่น ๆ’ หรือ ‘ไม่มีคำนำหน้าชื่อเลย’ – ความคิดเห็นจากคุณ ‘ธันวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์’ โฆษกกรรมาธิการและสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ก็ได้เปิดอีกประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อเคลื่อนสังคมให้ออกจากกรอบทวิลักษณ์ทางเพศ (Gender Binary) และมีเป้าหมายในระยะยาวคือลดสถานะความสำคัญของคำนำหน้าเพศทั้งหมด
‘คำนำหน้าชื่อ’ – กับประเด็นที่ทั่วโลกกำลังถกเถียง เพราะว่ามีหลายๆ ประเทศแล้วที่มีการขับเคลื่อนและสำเร็จ เช่น คนข้ามเพศสามารถเลือกคำนำหน้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงร่างกาย ตลอดจนการใช้ Gender “X” ในหลายๆ ประเทศเพื่อแสดงความเป็นกลางทางเพศ เช่น ใน ‘ออสเตรเลีย’ ‘แคนาดา’ ‘อินเดีย’ และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา
กระแสต่อต้านเรื่องนี้ (Anti-Gender Recognition) – ไม่ใช่แค่คนเห็นด้วยต่อเรื่องนี้ เพราะเป็นชุดความคิดใหม่ ซึ่งเมื่อมาชนกับวิธีการมองคำนำหน้าชื่อแบบเดิม หลายๆ คนก็ไม่สนับสนุน โดยมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้: ‘สร้างความสับสนในเอกสารราชการมากขึ้น’, ‘ขอมากเกินไปไม่จำเป็น’, ตลอดจนมีความคิดแบบ ‘Gender Essentialism’ โดยเชื่อว่า ‘ผู้หญิงข้ามเพศ ≠ ผู้หญิง หรือ ผู้ชายข้ามเพศ ≠ ผู้ชาย’ เป็นต้น

#GoodHappening #สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น
#GenderRecognitionTH
#Movingforwardtosuccess
#เคลื่อนต่อไม่รอแล้วนะ

อ้างอิง

#Spectrum #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
- Advertisement -
Da-dar Siwat Sakpech
Da-dar Siwat Sakpech
#ดาด้าทำได้ ทำได้ทุกอย่างค่ะ (อยากทำรายการผี)
ปรียนันท์ ธำรงค์ธนกิจ
ปรียนันท์ ธำรงค์ธนกิจ
นักเขียนและนักอ่านที่จบเอกอังกฤษ โทปรัชญา จากอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นอกจากทุกอย่างที่เกี่ยวกับ LGBTQ+ สนใจในประวัติศาสตร์และการเมืองอเมริกาเป็นพิเศษ เวลาว่างชอบถ่ายรูปกล้องฟิล์มและหากาแฟแปลก ๆ มาลองดริป (queer, she/her)
นภัสชล บุญธรรม
นภัสชล บุญธรรม
Illustrator & Graphic Designer