“การศึกษา” ต้องไม่ถูก “จำกัด” ด้วย “เพศวิถี” เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย… มีคุณครู รร. มัธยมวัดธาตุทอง ออกหนังสือถึง ผอ. เพื่อขอให้นักเรียนได้แต่งตัวได้ตามเพศวิถีของตน

- Advertisement -

“การศึกษา” ต้องไม่ถูก “จำกัด” ด้วย “เพศวิถี”
เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย
#MTTEQUALITY
— ที่ รร. มัธยมวัดธาตุทอง

นี่คือข้อความจากคุณครูท่านหนึ่งที่มีการโพสลงในเฟสบุ๊กเมื่อวานนี้ (21 ธ.ค. 2564) เผยพร้อมรูปภาพเอกสารการยื่นเรื่องเพื่อขอให้นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School กรุงเทพมหานคร ได้แต่งกายตามเพศวิถีของพวกเขา โดยมีเนื้อความหลักในเอกสารดังนี้

“ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า ตําแหน่ง ครู และ นายกมล กลมกล่อม ตําแหน่ง ครู ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓. ได้ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ด้วยความเข้าใจถึงปัจเจกบุคคล เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมในการจุนเจือ ครอบครัว ซึ่งจําเป็นต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ (ชื่อนักเรียน) สภาพร่างกายเป็นชาย แต่มีสภาพจิตใจเป็นหญิง จึงมีเพศสภาพไม่ตรงกับ เพศกําเนิด มีความประสงค์ขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดนักเรียนหญิง และสามารถไว้ผมยาวได้”

“ทั้งนี้ นักเรียนแต่งกายอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกําหนด และพร้อมประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ทําให้โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองต้องมีอันเสื่อมเสีย”

โดยมีคนผู้คนแชร์ภาพนี้ออกไปมากมาย พร้อมข้อความส่งต่อพลังบวกมากมายที่ชื่นชมในการเริ่มต้นเพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมที่เคารพในตัวตนและความหลากหลายของผู้เรียนโดยตัวคุณครูเอง

“ฉันอยากได้ครูแบบนี้อ่ะ สำเร็จไม่สำเร็จไม่ว่า ฉันจะเคารพและรักครูมาก ๆ เลย” – อีกหนึ่งข้อความน่าประทับใจที่สะท้อนความรู้สึกต่อเรื่องนี้

เรื่องนี้คงเป็นอีกเรื่องดี ๆ ที่สะท้อนว่า จะดีเพียงไรหากผู้สอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียน เพราะแน่นอนว่านักเรียนในโรงเรียนนั้นไม่ได้มีเพศวิถีแค่ ชายและหญิง เท่านั้น มีนักเรียน LGBT+ อื่น ๆ ที่ยังคงต้องถูกกดทับด้วยกฎที่ออกแบบมาจากวิธีคิดแบบทวิลักษณ์ 2 เพศ

เราต้องมารอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง ตลอดจนความหวังเรื่องการทำลายอำนาจนิยมสู้การปลดปล่อยการควบคุมการแสดงออกทางเพศและทางอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลในสถานศึกษาไทยนั้นจะเกิด และกลายเป็นที่แสวงหาความรู้ที่อิสระมากขึ้นต่อตัวผู้เรียน หรือแม้แต่ตัวผู้สอนด้วย

- Advertisement -

#MTTEQUALITY #GenderExpression
#มัธยมวัดธาตุทอง #แต่งกายตามเพศวิถี

อ้างอิง
Kaokorn Suksa-ngiamkul: https://bit.ly/3qkwQxR
อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน