กะเทยไทยจำใจต้องหัวโปก

- Advertisement -

ยังจำเป็นไหมว่านักเรียนต้องตัดผมสั้น ?

“หัวโปก” ความกระอักกระอ่วนใจที่กะเทยไทยต้องพบและเลือกไม่ได้แม้ในใจนั้นจะอยากผมยาวตามอัตลักษณ์ภายในที่พวกเธอเป็น นี่คือปัญหาหนึ่งใน ร.ร.ไทยที่เกิดจากการบังคับของภาครัฐ การบังคับในนาม “ระเบียบวินัย” แต่ภายในเต็มไปด้วยฐานคิดของอำนาจนิยม ที่ประเทศนานาอารยะเขาไม่ทำกันแล้ว

เพราะ ทรงผมนักเรียนไทย = ควบคุมร่างกาย ทำลายปัจเจก

#เสรีภาพในการแสดงออก#FREEDOMOFEXPRESSION
#Spectrum#พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน