“กะเทยเป็นเหตุ” ภาพยนตร์กะเทยเรื่องแรกของไทย ได้ขึ้นเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้ว

- Advertisement -

หอภาพยนตร์กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ 15 เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติโดยปีนี้มีการพิจารณาภาพยนตร์ที่มีประเด็นด้านเพศด้วยและภาพยนตร์เรื่อง กะเทยเป็นเหตุ ได้ขึ้นเป็นเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติแล้ว 

- Advertisement -

ภาพยนตร์เงียบเรื่องกะเทยเป็นเหตุ’ (.. 2497) ภาพยนตร์สมัครเล่นไทยที่มีกะเทยเป็นตัวละครหลักที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ

เป็นหลักฐานสำคัญที่ในการสำรวจความเข้าใจและทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อความหลากหลายทางเพศตั้งแต่ยุค 60 กว่าปีก่อน

ภาพยนตร์สมัครเล่นไทยเรื่องนี้นำเสนอเรื่องกะเทยและใช้กะเทยเป็นตัวละครหลักที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ ผลิตโดย ชาลี ศิลปี นักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น และอดีตพนักงานธนาคารมณฑล ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงความสัมพันธ์กะเทยที่อยู่ในฐานะคู่หมั้นกับผู้ชายในบริบทสังคมไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากในยุคนั้นในการพูดถึงผู้หญิงข้ามเพศในโลกภาพยนตร์ไทย

โดยคุณ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกำกับดูแลหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ 15 เรื่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.. 2562 เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์

โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือการเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย มีบูรณภาพ หรือมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคสมัยต่างๆ

โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้คัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 15 เรื่อง จากภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณากว่า 250 เรื่อง จากประชาชนที่ร่วมเสนอกว่า 800 รายให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี

และหนังอีกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องเพศเช่นกันที่ติดหนึ่งใน 15 เรื่องคือ ‘INSECTS IN THE BACKYARD’ ( .. 2560) ภาพยนตร์โดยธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่กล้าเปิดประเด็นปะทะกับขนบธรรมเนียมของสังคมไทยร่วมสมัยว่าด้วยความลื่นไหลของเพศสภาพและหนังเรื่องนี้ที่ถูกแบนจากพระราชบัญญัติพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.. 2551 ก่อนที่คุณธัญญ์วารินจะตัดสินใจฟ้องศาลปกครอง จนภาพยนตร์ได้รับการออกฉายใน ปี พ.. 2560

รายชื่อภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

1. พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.. ๒๔๖๙ (2469)

2. [การเสด็จเลียบเมืองเหนือ ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM] (ส่วนที่ไม่ได้ใช้) (2470)

3. ชมสยาม SEE SIAM (ไม่สมบูรณ์) (2473)

4. เลือดชาวนา (เศษที่เหลืออยู่) (2479)

5. ปิดทองหลังพระ (เศษที่เหลืออยู่) (2482)

6. กะเทยเป็นเหตุ [2497]

7. BANGKOK METROPOLITAN BUSES AND TRUCKS [2501]

8. มวยไทย (2506)

9. นางสาวโพระดก (2508)

10. “ฟ้าเมืองไทยฉลองขึ้นปีที่ 8 พุธ 7 เมษา 19 (2519)

11. ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด CRAZY ME (2536)

12. ฝัน บ้า คาราโอเกะ FUN BAR KARAOKE (2540)

13. พี่มาก..พระโขนง PEE MAK (2556)

14. อาปัติ KARMA (2558)

15. INSECTS IN THE BACKYARD แมลงรักในสวนหลังบ้าน (2560)

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน