กสม. เสนอแล้วให้ไทยมี “ห้องน้ำหลากหลายเพศ” หวังให้ LGBT+ ได้ใช้ห้องน้ำที่ตรงตามอัตลักษณ์ โดยหาก ครม.ให้ผ่าน จะพร้อมใช้ในสถานที่รัฐและเอกชน 36 แห่ง

คนไทยรับได้ไหมหากใช้ห้องน้ำรวมเพศ?

ล่าสุดทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการจัดสรรห้องน้ำให้แก่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

โดยข้อเรียกร้องดังกล่าว ใน #ระยะสั้น นั้น กสม.ได้เสนอแนวทางส่งเสริมให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถใช้ห้องน้ำตามเพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ ตามห้องน้ำที่มีอยู่แล้ว หรือจะเพิ่มเป็น “ห้องน้ำทุกเพศ” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากห้องน้ำชายหญิงและคนพิการที่มีอยู่

ส่วนใน #ระยะยาว ให้ทางครม.นั้นมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ ได้ออกแบบและจัดทำห้องน้ำที่สามารถรองรับการใช้งานกับทุกคนได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการใช้ห้องน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานของทุกเพศ ทุกวัยมากขึ้นได้

โดยข้อเสนอดังกล่าว ถูกเรียกร้องให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ถูกร้องทั้ง 36 แห่ง รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งการใช้บริการห้องน้ำในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากหลาย ๆ ที่ยังไม่มีห้องน้ำสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ

ประเด็นการใช้ห้องน้ำรวมเพศ (Gender Neutral Bathrooms) หรือการให้คนข้ามเพศ หรือบุคคลเพศหลากหลายใช้ห้องน้ำตามเพศสภาพของตนเอง เป็นประเด็นที่ถกเถียงในไทยมานาน ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่รู้ไหมว่า มีหลายประเทศแล้วที่ได้มีห้องน้ำรวมเพศใช้ อย่างมหาวิทยาลัยในประเทศฮ่องกง หรือที่กรุงนิวยอร์ก

ในมุมมองเห็นด้วยนั้น มองว่าคนข้ามเพศ นอนไบนารี หรือกลุ่มคนเพศหลากหลายนั้นก็ควรที่จะได้เข้าห้องน้ำตามที่พวกเขาสบายใจที่จะเข้า ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหญิงชายหรือห้องน้ำรวมเพศ และยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความหลากหลายทางเพศของสังคม และช่วยลดความเสี่ยงในการถูกกลั่นแกล้ง หรือเลือกปฏิบัติเมื่อต้องเข้าห้องน้ำที่ไม่ตรงตามเพศสภาพหรือเพศวิธี

แต่ในมุมที่ไม่เห็นด้วยนั้น มองว่าคนข้ามเพศที่เข้าห้องน้ำตามเพศสภาพของตนเอง (เช่นผู้หญิงข้ามเพศเข้าห้องน้ำผู้หญิง) จะเข้าไปทำอนาจารหรือคุกคามคนอื่น ๆ ในห้องน้ำ ส่วนนอนไบนารีที่ไม่สบายใจจะเข้าห้องน้ำหญิงชาย ก็มีข้อเสนอแนะให้เข้าห้องน้ำผู้พิการแทน แต่คำถามคือ จะไม่ดีกว่าหรือถ้ามีห้องน้ำที่ทุกคนสบายใจที่จะใช้ โดยไม่ต้องมาหวาดระแวงต่อการถูกคุกคาม

นอกจากนี้ ทางกสม.ยังเสนอต่อครม.อีกว่าควรให้กระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานที่จัดบริการสาธารณะ และภาคเอกชน ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลเพศหลากหลาย ให้มีนโยบายที่ส่งเสริมการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรองรับบุคคลทุกเพศทุกวัย รวมถึงให้มีการสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้บุคคลหลากหลายทางเพศสามารถใช้ห้องน้ำตามที่พวกเขาพอใจ บนพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

#AllInclusiveBathroom
#GenderNeutralBathroom
#คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อ่านคอนเทนต์เรื่องเพศอื่นๆ: https://bit.ly/3hhRUzp

อ้างอิง
Matichon: https://bit.ly/3sDb7DK
Mgronline: https://bit.ly/3vE0oL1
NYU: https://bit.ly/3HwVZfi
Diggitmagazine: https://bit.ly/3vvKylH
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน