กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้สั่งลบ ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ จากหลักสูตร หลังกลุ่มคริสตจักรเรียกร้องให้ถอดคำดังกล่าวออกจากหนังสือ โดยจะเริ่มใช้แล้วกับนักเรียนประถมต้นในปีการศึกษา 2024 นี้

- Advertisement -

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศการทบทวนและแก้ไข ‘หลักสูตรโรงเรียนประถมและมัธยม’ และ ‘หลักสูตรการศึกษาพิเศษ’ โดยแก้ไขการใช้คำศัพท์ต่าง ๆ เช่น ‘ประชาธิปไตย’ และ ‘ประชาธิปไตยแบบเสรี’ พร้อมลบคำว่า ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ และคำว่า ‘ชนกลุ่มน้อยทางเพศ’ ซึ่งหมายถึงกลุ่ม LGBTQIA+ ออกจากหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนเกาหลีใต้ โดยจะเริ่มใช้กับนักเรียนประถมต้นในปีการศึกษา 2024

ทางกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ได้ทบทวนและแก้ไขการเรียกกลุ่ม ‘คนพิการ’ ‘ผู้อพยพ’ ‘ชนกลุ่มน้อยทางเพศ’ และอื่น ๆ ว่า ‘ชนกลุ่มน้อยทางสังคม’ ด้วยการเรียกว่า ‘สมาชิกในสังคมผู้ถูกเลือกปฏิบัติต่อเนื่องจากเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ และอื่น ๆ’ โดยอ้างว่าเป็นความพยายามทำให้สังคมเกาหลีใต้เป็นสังคมที่เป็น ‘อันหนึ่งอันเดียวกัน’

นอกจากนี้ คำว่า ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ และ ‘ชนกลุ่มน้อยทางเพศ’ ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรจริยศึกษาก่อนหน้านี้ก็ถูกลบออกจากหลักสูตร และแทนที่ด้วยคำว่า ‘อคติทางเพศ’ และ ‘ปัญหาทางจริยธรรมต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศ’ โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นไปตามการเรียกร้องจากกลุ่มศาสนาที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม อ้างว่าคำว่าการใช้คำว่าความเท่าเทียมทางเพศ และคำเรียกกลุ่ม LGBTQ+ จะทำให้เด็ก ๆ สับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับกลุ่มคริสตจักรในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเรียกร้องและกดดันให้มีการลบคำศัพท์ที่สื่อถึงกลุ่ม LGBTQ+ หรือ ‘ชนกลุ่มน้อยทางเพศ’ ออกจากหลักสูตรการศึกษาได้สำเร็จ มากไปกว่านั้นพวกเขายังเรียกร้องให้ถอดถอนตำราหนังสือเพศศึกษาออกจากห้องสมุดโรงเรียนไปได้แล้วหลายแห่ง

เหตุการณ์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์ความเสมอภาคทางเพศในเกาหลีใต้มีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น โดยเฉพาะสิทธิสตรีและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หลังจากนโยบายหาเสียงของ ‘ยุน ซอกยอล’ ที่โจมตีกลุ่มเฟมินิสต์ในเกาหลีใต้อย่างเปิดเผย พร้อมประกาศกร้าวว่าจะยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศ จนทำให้เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

มากไปกว่านั้น เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ยุน ซอกยอลกล่าวอีกว่าเขาจะเดินหน้ายุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศตามที่เขาได้สัญญาไว้ และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีบทบาทครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น พร้อมพูดว่าผู้หญิงในเกาหลีใต้ไม่ได้ประสบกับการกีดกันทางโครงสร้างที่จะนำพาชีวิตของพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามคำกล่าวของยุน ซอกยอลดูเหมือนว่าจะไม่เป็นความจริง แม้ว่าเกาหลีใต้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และมีระบบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งในหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่สิทธิของผู้หญิงในประเทศยังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยเกาหลีใต้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างเพศชายและหญิงสูงที่สุดในประเทศกลุ่ม OECD อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง โดยมีผู้หญิง 19% เท่านั้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี 2021

อีกทั้งตัวเลขของ U.N. ยังเผยอีกว่าในปี 2021 เกาหลีใต้ประสบปัญหาอัตราเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยอัตราเจริญพันธุ์ที่ผู้หญิง 1 คนควรมีลูกตกลงไปถึง 0.81 โดยอัตราปกติควรเป็น 2.1 เนื่องจากหากพวกเธอมีลูกก็จะต้องทิ้งความฝันในด้านการงานเพื่อออกไปดูแลลูกเพราะไม่มีนโยบายที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถมีลูกพร้อม ๆ กับมีงานประจำไปได้พร้อม ๆ กัน นับเป็นความไม่เท่าเทียมทางเพศในระดับโครงสร้างและนโยบายที่รัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญ

ในด้านของชนกลุ่มน้อยทางเพศ หรือ LGBTQIA+ ในเกาหลีใต้ก็ยังคงต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติอยู่เนื่องด้วยสังคมเกาหลีใต้ที่มีความเป็นปิตาธิปไตยและอนุรักษ์นิยมเป็นส่วนมาก โดยในทางกฎหมายแล้วคู่รักเพศเดียวกันยังคงไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ อีกทั้งยังมีความล้มเหลวในการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติทางเพศ ทำให้นักเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมทางเพศเกาหลีใต้ชี้ว่า ชีวิตของ LGBTQ+ ต้องตกอยู่ในอันตรายภายใต้รัฐบาลยุน ซอกยอน

โดยไม่นานหลังจากรัฐบาลของยุน ซอกยอลเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ ก็มีข่าวสมาชิกในพรรคออกมาพูดว่า ‘อาการของคนรักเพศเดียวกันสามารถรักษาให้หายได้’ แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ในเรื่องเพศของรัฐบาลนี้และอนาคตที่มืดดำของความหลากหลายทางเพศในเกาหลีใต้ที่ต้องตกอยู่ภายใต้รัฐบาลอนุรักษ์นิยม

การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศในเกาหลีใต้จะเดินทางไปในทิศทางใด ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จะสามารถพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้าตามไปด้วยได้หรือไม่ และกระแสความไม่พอใจต่อวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนี้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเท่าเทียมทางเพศอย่างสุดโต่ง จะนำไปสู่การประท้วงขับไล่รัฐบาลหรือไม่ คงเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจับตามอง

#GenderEquality #LGBTQ #SouthKorea #YoonSeokyeol

Content by Wattanapong Kongkijkarn

อ้างอิง:
ABC News: https://abcn.ws/3NV3iCr
The Diplomat: https://bit.ly/3UFw5gk
The Japan Times: https://bit.ly/3Tq7VFJ
The Washington Post: https://wapo.st/3tjJkHU
Twitter: https://bit.ly/3tgdkVd
Yonhap News Agency: https://bit.ly/3NV7nX8
ภาพ: newstong
#SPECTRUM #พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

- Advertisement -
SPECTRUM
SPECTRUM
พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน